Persoverzicht maart 2020

10 SPORTREGIO ZATERDAG 7 MAART 2020 VOETBAL 2DE AMATEURKLASSE B BERCHEM SPORT - CAPPELLEN (ZATERDAG 20.00U) “De jeugd is meer dan ooit de toekomst” “Voor mij is Berchem toch nog altijd een beetje thuis- komen”, lacht Cappellen- voorzitter Carlo Van Acker. “Ik woonde 28 jaar in Berchem en was zelfs drie seizoenen bestuurslid van Berchem, tot ik verhuisde naar Kapellen. In feite liep ik hier dus stage voor ik voor- zitter werd bij Cappellen.” Heren, hoe evalueren jullie het seizoen van jullie club tot op heden? Karel Van Daele (voor- zitter Berchem): “Wij kun- nen niet tevreden zijn. We startten in mineur door de stadionperikelen, waar we al genoeg woorden aan hebben vuilgemaakt. Daarna kenden we een betere periode, ge- volgd door opnieuw een te- rugval. Ons doel was een plaats in de linkerkolom, maar zie waar we nu staan. Door een samenloop van om- standigheden dreigt vandaag nog steeds de degradatie. We hebben de punten brood- nodig.” Carlo Van Acker (voorzit- ter Cappellen): “Na het over- lijden van onze sterke man Jos Van Wellen startte Cap- pellen drie jaar geleden met een project. Zijn zoon Louis was initiatiefnemer en ook onze huidige trainer Bart De Roover verscheen op het to- neel. We begonnen met een erg jonge ploeg met als doel het behoud te verzekeren. Vandaag staan we net onder de top van het klassement en mogen we spreken van een geslaagd project.” Even over naar de andere Antwerpse ploegen in jul- lie reeks: Duffel is failliet, Vosselaar zakt na dit sei- zoen vrijwillig naar eerste provinciale en ook ASV Geel is zo goed als ten dode opgeschreven. Is amateur- voetbal nog wel leefbaar? Van Daele: “Veel hangt af van hoe de licentievoorwaar- den benaderd worden. Wij zijn geen profclubs en moeten kansen krijgen om te over- leven. We zullen de eigen jeugd meer dan ooit moeten laten integreren, maar het probleem is dat onze betere jeugdspelers al op jonge leef- tijd worden weggehaald door de grote clubs. Ook de inkom- sten dalen, hoewel we op dat vlak niet mogen klagen. Na een één op zes tegen twee staartploegen maakten vorig weekend nog honderd fans de verplaatsing mee naar Bocholt. Wij hopen op finan- ciële steun vanuit Voetbal Vlaanderen of de KBVB. Jeugd opleiden kost veel geld, maar we krijgen daar als clubs weinig of niets voor in de plaats. Sterke spelers vertrek- ken voor niets en sportief kunnen we niet genieten van onze jonge talenten.” Van Acker: “Wij investeren graag in de jeugd, maar er moet wel iets tegenover staan. Bovendien hebben we naast jeugd ook ervaring nodig. Na- tuurlijk zien ook wij het liefst eigen jeugdspelers op het wedstrijdblad staan, maar on- ze jeugdwerking moet dan wel financieel ondersteund wor- den. Ook de clubs hebben hun verantwoordelijkheid en zou- den best aan hetzelfde zeel trekken. Budgettair moet nog voor aanvang van het seizoen alles kloppen. Ook spelers moeten begrijpen wat amateurvoetbal betekent.” Van Daele: “Na wat er dit seizoen allemaal gebeurde in onze reeks, zouden ze best ook de bondsreglementen eens herbekijken. De regels voor stijgen en dalen zijn zo verwarrend dat niemand er nog wijs uitgeraakt. Daarin duidelijkheid scheppen en zorgen dan bepaalde ploegen niet benadeeld worden door het uit competitie stappen van andere clubs zijn belang- rijke werkpunten.” Hoe zien jullie de toekomst van Berchem Sport en Cappellen? Van Daele: “Op korte ter- mijn willen we uiteraard het behoud afdwingen. Op lange termijn trachten we een ge- zonde basis te vormen om een stabiele club te worden in tweede amateurklasse. De voorwaarden voor eerste amateurklasse, zoals min- stens zeven deeltijds betaalde spelers, maar ook de concur- rentie van enkele profclubs, de aanwezigheid van Waalse clubs die geen volk meebren- gen en de lange verplaatsin- gen zijn momenteel te hoog gegrepen. Die sprong kunnen we voorlopig niet maken.” Van Acker: “Ook wij moeten saneren en willen een stabiele tweede amateurklasser wor- den. Het DNA van Cappellen is amateurvoetbal. In vergelij- king met Berchem is Cappel- len een dorpsclub. Dat is niet minderwaardig, maar realis- tisch.” Van Daele: “Berchem is een traditieclub uit een grote stad. Naast onze twee grote broers Antwerp en Beerschot wor- den ook wij op de vingers ge- keken als het over veiligheid gaat. Een match organiseren tegen Antwerp of Beerschot kunnen we niet, omdat ons stadion niet meer voldoet. Financieel is dat een dikke streep door onze rekening. Zelfs voor een match tegen Lyra-Lierse kregen we geen toelating. Veertien dagen la- ter ontving Cappellen de Lie- renaars zonder problemen” Hoe is het gesteld met de jeugdwerking? Van Daele: “De jeugd- werking en het eerste elftal groeien dichter naar elkaar toe. Momenteel behoren bij ons zeven eigen jeugdspelers tot de A-kern.” Van Acker: “Ook voor ons blijft de jeugd de toekomst. Met Carlo Lambrechts von- den we een nieuwe, gedreven jeugdvoorzitter. We tellen minder jeugdspelers dan Berchem, maar zien de toe- komst positief tegemoet.” Van Daele: “Wij beschikken ook nog over onze B-ploeg in derde provinciale. Aanvanke- lijk had ik mijn twijfels over dat project, maar ondertussen ben ik overtuigd. Onlangs kwamen ze met de vraag of we nog Berchemdassen hadden, zoals vroeger. Ze willen die dragen als ze in groep uitgaan. Dat Berchemgevoel, dat is het waar ik zoveel van hou.” Tot slot: wat verwachten jullie van de wedstrijd van vanavond? Van Daele: “Na de goede ge- sprekken van de voorbije we- ken hoop ik dat we een nieuw elan hebben gevonden. Ik hoop op winst.” Van Acker: “Ik verwacht een sterk Berchem, zeker na hun recente zege op Bocholt.” Berchem: El Yazidi (knie) en Vermeire (bil) zijn twijfelachtig en leggen nog een test af. Kern: Appels, Van Buynder, Meseure, Spies, Vermeire (?), Peers, Joris, De Kuyffer, Vallez, El Yazidi (?), Beirlant, Mauro, Van den Driessche, Saillart, Cornelissen, Van Kruijssen en Nwokoro. Cappellen: alleen Seppe Kil is nog licht twijfelachtig. Kern: Joossens, Lemaire, Volant, Geuens, Van Kerck­ hoven, De Vriese, R. Kil, Mulder, Seppe Kil, Walen De Keyser, Faria Da Silva, Destoop, Floren, Willemsen, De Wilde en Pirotte. Na pijnlijk seizoen voor het amateurvoetbal beseffen voorzitters van Berchemen Cappellen: Derbytijd vanavond op ’t Rooi. Berchem krijgt er het bezoek van Cappellen. Na een nu al opmerkelijk seizoen voor beide clubs - Berchemmet de stadion- perikelen, Cappellen met de geruchten dat de club een stapje zou terugzetten -, brachten we de voorzit- ters van beide clubs, Karel Van Daele (Ber- chem) en Carlo Van Acker (Cappellen), samen voor een gesprek over verle- den, heden en toekomst. HUGO FRET Cappellen-voorzitter Carlo Van Acker (rechts) schudt de hand van Berchem-voorzitter Karel Van Daele. “Wij investeren graag in de jeugd, maar er moet wel iets tegenover staan.” GOYVAERTS VOLLEYBAL LIGA A (V) ANTWERPLADIES kan vanavond nog van de voorlaatste plaats wegra- ken als het de drie punten pakt tegen rode lantaarn Tchalou en als Lendele- de niet wint. (mabe) KORFBAL TOPLEAGUE BORGERHOUT/GWHEEFT AANÉÉNPUNTGENOEG Op de laatste speeldag van de reguliere com- petitie heeft Borgerhout/GWaan één punt tegen het degraderende Sikopi genoeg om zich te verzekeren van een plaats in de kruisfinales tegen het on- geslagen Boeckenberg. Floriant en AKC/Luma spelen al zeker de andere kruisfinale. (lwi) HANDBAL PLAY-OFFS 1STE KLASSE (M) MERKSEM krijgt zaterdag om20.15 uur het bezoek van Doornik en wil graag voor een eerste thuisoverwin- ning van deze play-offs zorgen. “Tot nu toe sprokkelden wij enkel punten op verplaatsing en dat strookt zeker niet met onze prima thuisreputatie”, zegt opschutter Simon Van Den Bergh. “Za- terdag zouden we de puntenmoeten kunnen thuishouden.” (midc) PLAY-DOWNS 1STE KLASSE (M) SASJA staat zaterdag voor de lastige verplaatsing naar medeleider Eynat- ten. “Ons vorige duel in Eynatten ein- digde op een 20-20-gelijkspel”, zegt Koenraad Van Ransbeek. “Dit keer wil- len we puntenverlies absoluut vermij- den.” (midc) PLAY-OFFS 1STE KLASSE (V) DHWANTWERPEN De vrouwen van DHWAntwerpen krijgen zaterdag het bezoek van Hasselt. Na de afgete- kende 21-36-zege van vorige week bij Wezet wil DHWbevestigen en duide- lijkmaken dat het blijft meedoen voor de titel. (midc) VELDLOPEN SPRINTCROSS IN KALMTHOUT Het Kalmthoutse ACK organiseert za- terdag vanaf 13.30 uur een sprintcross in sportpark De Heikant. De vrouwen lopen 1.200m, demannen 2.400m. De benjamins en pupillen lopen 400m, de miniemen 600m, de cadetten en scho- lierenmeisjes 1.000m, de cadetten jongens 1.000men de scholieren jon- gens 1.800m. Er wordt onder meer ge- lopen over het spectaculaire BMX-par- cours in het sportpark. (basp) IJSHOCKEY DIVISION 1 ANTWERPPHANTOMS 2 reist zaterdag om 19.30 uur naar Beaufort Knights in Luxemburg. (lce) BASKETBAL 2DE KLASSE (M) OXACO krijgt vanavond om20.45 uur het bezoek van leider Ieper. De West-Vlamingen verloren dit seizoen nogmaar één keer. Uittredend kampi- oen Oxaco kent door veel blessureleed eenmoeilijk seizoen. Na negen zeges uit twintigmatchen staat Oxaco voor- lopig negende. Omde play-offs te ha- len, moeten de Boechoutenaren in de top acht zien te geraken. Een stunt te- gen Ieper is dus meer dan welkom. (cpm) 1STE KLASSE (V) DPWORLDGIANTS krijgt van- avond om20.30 uur in de Heylen Vast- goed Basket Campus inMerksemhet bezoek van bekerfinalist Phantoms Boom. De eerste acht ploegen uit de reeks, met daarbij Phantoms Boom, worden straks in de tweede seizoens- fase in twee poules van vier onderge- bracht. De laatste vier, met DPWorld Giants, spelen de play-downs. (cpm) GOLF CPG FOURBALL CHAMPIONSHIP CHRISTOPHERMIVIS is samen met Nicolas Vanhootegemals tweede geëindigd in het CPG Fourball Cham- pionship, dat op Lumine Golf in Pineda de Salou betwist werd. (xc)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz