Persoverzicht maart 2020

GAZET VAN ANTWERPEN ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 MAART 2020 15 S Sportregio HANDBAL PLAYOFFS 1STE KLASSE (M) Merksem Merksem krijgt zaterdag om 20.15 uur het bezoek van Door­ nik en wil graag voor een eerste thuisoverwinning van deze play­ offs zorgen. “Tot nu toe sprokkel­ den wij enkel punten op ver­ plaatsing en dat strookt zeker niet met onze prima thuisreputa­ tie”, zegt opschutter Simon Van Den Bergh. “Zaterdag zouden we de punten moeten kunnen thuis­ houden.” (midc) PLAYDOWNS 1STE KLASSE (M) Sasja Sasja staat zaterdag voor de lasti­ ge verplaatsing naar medeleider Eynatten. “Ons vorige duel in Eynatten eindigde op een 2020­ gelijkspel” , zegt Koenraad Van Ransbeek. “Dit keer willen we puntenverlies absoluut vermijden.” (midc) PLAYOFFS 1STE KLASSE (V) DHW Antwerpen De vrouwen van DHW Antwerpen krijgen zaterdag het bezoek van Hasselt. Na de afgetekende 2136zege van vorige week bij Wezet wil DHW bevestigen en duidelijk maken dat het blijft meedoen voor de titel. (midc) VELDLOPEN SPRINTCROSS IN KALMTHOUT Het Kalmthoutse ACK organiseert zaterdag vanaf 13.30 uur een sprintcross in sportpark De Hei­ kant. De vrouwen lopen 1.200m, de mannen 2.400m. De benjam­ ins en pupillen lopen 400m, de miniemen 600m, de cadetten en scholieren meisjes 1.000m, de ca­ detten jongens 1.000m en de scholieren jongens 1.800m. Er wordt onder meer gelopen over het spectaculaire BMXparcours in het sportpark. (basp) IJSHOCKEY DIVISION 1 Antwerp Phantoms 2 Antwerp Phantoms 2 reist zater­ dag om 19.30 uur naar Beaufort Knights in Luxemburg. (lce) BASKETBAL 2DE KLASSE (M) Oxaco Oxaco krijgt vanavond om 20.45 uur het bezoek van leider Ieper. De WestVlamingen verloren dit seizoen nog maar één keer. Uit­ tredend kampioen Oxaco kent door veel blessureleed een moei­ lijk seizoen. Na negen zeges uit twintig matchen staat Oxaco voorlopig negende. Om de play­ offs te halen, moeten de Boe­ choutenaren in de top acht zien te geraken. Een stunt tegen Ieper is dus meer dan welkom. (cpm) 1STE KLASSE (V) Derby tussen DP World Giants en Phantoms Boom In de Heylen Vastgoed Basket Campus in Merksem krijgt rode lantaarn DP World Giants van­ avond om 20.30 uur het bezoek van bekerfinalist Phantoms Boom. De eerste acht ploegen uit de reeks, met daarbij Phantoms Boom, worden straks in de twee­ de seizoensfase in twee poules van vier ondergebracht. De laat­ ste vier, met DP World Giants, spelen de playdowns. (cpm) “Voor mij is Berchem toch nog altijd een beetje thuiskomen”, lacht Cappellen-voorzitter Carlo Van Acker. “Ik woonde 28 jaar in Berchemenwas zelfs drie seizoe- nen bestuurslid van Berchem, tot ikverhuisdenaar Kapellen. Ik liep hierdus infeitestagevoor ikvoor- zitterwerdbij Cappellen.” Heren, hoeevalueren julliehet sei- zoenvan jullieclub tot opheden? Karel Van Daele (voorzitter Berchem): “Wij kunnen niet te- vredenzijn.Westartteninmineur door de stadionperikelen, waar we al genoeg woorden aan heb- ben vuilgemaakt. Daarna kenden we een betere periode, gevolgd door opnieuw een terugval. Ons doel was een plaats in de linker- kolom, maar zie waar we nu staan. Door een samenloop van omstandigheden dreigt vandaag nog steeds de degradatie. We hebbende puntenbroodnodig.” Carlo Van Acker (voorzitter Cappellen): “Na het overlijden vanonze sterkeman Jos VanWel- len startte Cappellen drie jaar ge- leden met een project. Zijn zoon Louis was initiatiefnemer en ook onze huidige trainer Bart De Roo- ver verscheen op het toneel. We begonnen met een erg jonge ploeg met als doel het behoud te verzekeren. Vandaagstaanwenet onder de top van het klassement enmogenwe spreken van een ge- slaagdproject.” Evenover naar deandereAntwerp- seploegen in jullie reeks: Duffel is failliet, Vosselaar zakt nadit sei- zoenvrijwillignaar eersteprovin- cialeenookASVGeel is zogoedals tendodeopgeschreven. Is ama- teurvoetbal nogwel leefbaar? Van Daele: “Veel hangt af van hoe de licentievoorwaarden be- naderd worden. Wij zijn geen profclubs en moeten kansen krij- genomteoverleven.Wezullende eigenjeugdmeerdanooitmoeten laten integreren, maar het pro- bleem is dat onze betere jeugd- spelersal opjongeleeftijdworden weggehaald door de grote clubs. Ook de inkomsten dalen, hoewel weopdat vlaknietmogenklagen. Na een één op zes tegen twee staartploegen maakten vorig weekend honderd fans de ver- plaatsing mee naar Bocholt. Wij hopen op financiële steun vanuit Voetbal Vlaanderen of de KBVB. Jeugd opleiden kost geld, maar wekrijgendaar als clubsweinigof niets voor inde plaats. Sterke spe- lers vertrekkenvoor niets enspor- tief kunnen we niet genieten van onze jonge talenten.” Van Acker: “Wij investeren graag in de jeugd, maar er moet wel iets tegenover staan. Boven- dien hebben we naast jeugd ook ervaring nodig. Natuurlijk zien ook wij het liefst eigen jeugd- spelers op het wedstrijdblad staan, maar onze jeugdwerking moet dan wel financieel onder- steundworden.Ookdeclubsheb- ben hun verantwoordelijkheid en zouden best aan hetzelfde zeel trekken. Budgettair moet nog voor aanvang van het seizoen al- les kloppen. Ook spelers moeten begrijpenwat amateurvoetbal be- tekent.” Van Daele: “Na wat er dit sei- zoen allemaal gebeurde in onze reeks, zouden ze best ook de bondsreglementen eens her- bekijken. De regels voor stijgenen dalen zijn zo verwarrend dat nie- mand er nog wijs uitgeraakt. Daarinduidelijkheid scheppen en zorgendanbepaaldeploegenniet benadeeld worden door het uit competitie stappen van andere clubs zijn belangrijke werkpun- ten.” Hoezien julliede toekomst van BerchemSport enCappellen? Van Daele: “Op korte termijn willenwe het behoud afdwingen. Op lange termijn trachtenwe een gezonde basis te vormen om een stabiele club te worden in tweede amateurklasse. De voorwaarden voor eerste amateurklasse, zoals minstens zeven deeltijds betaalde spelers,maar ookdeconcurrentie van enkele profclubs, de aanwe- zigheidvanWaalse clubs diegeen volkmeebrengen ende lange ver- plaatsingen zijn momenteel te hoog gegrepen. Die sprong kun- nenwe voorlopignietmaken.” Van Acker: “Ook wij moeten sa- nerenenwilleneenstabiele twee- de amateurklasser worden. Het DNA van Cappellen is amateur- voetbal. In vergelijking met Ber- chemis Cappellen een dorpsclub. Dat is niet minderwaardig, maar realistisch.” Van Daele: “Berchem is een tra- ditieclub uit een grote stad. Naast onze twee grote broers Antwerp en Beerschot worden ook wij op de vingers gekeken als het over veiligheid gaat. Een match orga- niseren tegen Antwerp of Beer- schot kunnen we niet, omdat ons stadion niet meer voldoet. Finan- cieel is dat een dikke streep door onze rekening. Zelfs voor een match tegen Lyra-Lierse kregen wegeentoelating. Veertiendagen later ontving Cappellen zonder problemenLyra-Lierse.” Hoe ishet gesteldmet de jeugd- werking? Van Daele: “De jeugdwerking enheteersteelftal groeiendichter naar elkaar toe.Momenteel beho- ren bij ons zeven eigen jeugd- spelers tot deA-kern.” Van Acker: “Ook voor ons blijft de jeugd de toekomst. Met Carlo Lambrechts vonden we een nieu- we, gedreven jeugdvoorzitter. We tellen minder jeugdspelers dan Berchem, maar zien de toekomst positief tegemoet.” VanDaele: “Wij beschikken ook nog over onze B-ploeg in derde provinciale. Aanvankelijk had ik mijn twijfels over dat project, maar ondertussen ben ik over- tuigd.Onlangskwamenzemet de vraag of we nog Berchemdassen hadden, zoals vroeger. Ze willen diedragenals zeingroepuitgaan. Dat Berchemgevoel, dat is het waar ik zoveel vanhou.” Tot slot:wat verwachten jullievan dewedstrijdvanvanavond? Van Daele: “Na de goede ge- sprekken van de voorbije weken hoop ik dat we een nieuw elan hebben gevonden. Ik hoop op winst.” Van Acker: “Ik verwacht een sterk Berchem, zeker na hun re- cente zege opBocholt.” Berchem: El Yazidi (knie) en Vermeire (bil) zijn twijfelachtig en leggen nog een test af. Kern: Appels, Van Buynder, Meseure, Spies, Vermeire (?), Peers, Joris, De Kuyffer, Vallez, El Yazidi (?), Beirlant, Mauro, Van den Driessche, Saillart, Cornelissen, Van Kruijssen en Nwokoro. Cappellen: alleen Seppe Kil is nog licht twijfelachtig. Kern: Joossens, Lemaire, Volant, Geuens, Van Kerckhoven, De Vriese, R. Kil, Mulder, Seppe Kil, Walen De Keyser, Faria Da Silva, Destoop, Floren, Willemsen, De Wilde en Pirotte. “De jeugd is meer dan ooit de toekomst” Derbytijd vanavond op ’t Rooi. Berchem krijgt er het bezoek van Cappellen. Na een nu al opmerkelijk seizoen voor beide clubs - Berchem met de stadionperikelen, Cappellen met de geruchten dat de club een stapje zou terugzetten -, brachten we de voorzitters van beide clubs, Karel Van Daele (Berchem) en Carlo Van Acker (Cappellen), samen voor een gesprek over verleden, heden en toekomst. Napijnlijkseizoenvoorhet amateurvoetbal beseffenvoorzittersvanBerchemenCappellen: Voetbal 2de amateurklasse B Berchem Sport - Cappellen (zaterdag 20.00u) HUGO FRET Cappellen-voorzitterCarlo Van Acker (rechts) schudt de hand van Berchem-voorzitterKarel Van Daele. “Wij investeren graag in de jeugd, maar er moet wel iets tegenover staan.” FOTO GOYVAERTS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz