Persoverzicht maart 2020

sport DINSDAG 31 MAART 2020 hbvl.be s6 G isteren stuurden Guy Juwet (voorzitter Vol- ley Belgium), Jean- Paul De Buysscher (voorzitter Volley Vlaanderen) en Dani- el Van Daele (voorzitter FVWB) een officieel communiqué de we- reld in. Daarin wordt als algeme- ne regel geschetst dat er geenkam- pioenstitels zullen worden uitge- reikt. De definitieve eindklassementen zullen worden opgemaakt op datum van 11 maart. Toch zijn er twee belangrij- keuitzonderingen.Overdeafloop van EuroMillions Volley League, waarin Maaseik en Achel zich plaatsten voor play-off 1, zijn ze er in Vilvoorde nog niet uit. “Gelet op de specifieke en afwijkende op- bouw van de kalender in die reeks engelet ophet feit dat er reglemen- tair was voorzien om aan het ein- de van het seizoen geen daler te hebben naar niveau 2 (huidige Liga B), wordt er op heden (nog) geen eindklassement opgemaakt. De verdeling van de Europese tic- kets zal beslistwordendoorVolley Belgium na bespreking op het overlegorgaan tussen Volley Bel- gium vzw en de Belgische Volley- balliga vzw, zijnde deRCB (Regu- lationCo-operation Body)”, luidt het inhet persbericht.Ookover de Europese plaatsen bij de dames is de beslissing nog niet gevallen. De kans dat Ladies Volley Limburg, die in Liga A tweede eindigden in de reguliere competitie, een Euro- pees ticket zullen mislopen lijkt klein. Ten tweede zijn er ook nog de reeksen waarin er op 11 maart be- paalde ploegen geen gelijk aantal wedstrijden op de teller hadden. Voor de eindklassering daarin wordt eerst een gemiddeld aantal punten per afgewerkte wedstrijd berekend. Dat gemiddelde wordt dan doorgetrokken naar de wed- strijden die nog op de kalender stonden. Competitiehervorming Volley Belgium benadrukt ook dat ze de eindrangschikkingen zullen gebruiken voor het bepalen van de stijgers en dalers in de ver- schillende reeksen. Deze dienen ook als basis voor de herindeling van de verschillende reeksen met het oog op de competitiehervor- ming. Die hervorming zal ingaan vanaf het seizoen 2020-2021. In die nieuwe formule vervallen be- grippen als eerste nationale, eerste divisie en tweede divisie. Alles wordt teruggebracht naar 4 natio- nale niveaus. Uiterlijk 4 april zul- len de eindrangschikkingen aan de clubs gecommuniceerd wor- den. Opgelet: de samenstelling van de nieuwe niveaus is ook af- hankelijk van welke teams er zich zullen inschrijven. Zo werd er, bij- voorbeeld, bij het opstellen van de nieuwe formule geen rekening ge- houdenmet het forfait vanLende- lede inLigaAbij de dames. Als de tendens van de afgelopen seizoe- nen zich verderzet, is het niet on- denkbaar dat er zich nog meer ploegen zullen terugtrekken uit het nationaal volleybal. Riemst baalt Kivola Riemst, dat voor de Coro- na-uitbraak autoritair aan kop stond in tweede divisie heren, mag zich officieel dus geen kampioen noemen. “Een apotheose die wij natuurlijk betreuren”, aldus T2 Marc Ramaekers. “Want we wa- ren echt wel op weg naar de titel. Maar de gezondheid primeert na- tuurlijkophet sportieve.Nukomt het erop aan ons klaar te stomen voor ons avontuur inwat wemaar de ‘nieuwe derde nationale’ zullen noemen.” In tweede divisie dames Geen kampioenen in het volleybal Op 11 maart legde Covid-19 ook de Belgische volleybalcompetities lam. De raad van bestuur van Volley Belgium heeft nu beslist om in elke reeks een definitief eindklassement op te maken op basis van de rangschik- king op 11 maart. Met twee uitzonderingen. Voor de EuroMillions Volley League, met Maaseik en Achel, is er nog geen eindklassement. FOTO DICK DEMEY wasStalvocBeverlodevoorlopige primus. Maar met Beringen, La- naken, Helchteren en ook Ste- voort zat er een Limburgs kwartet op vinkenslag. “In principe zou- den de eerste vier een plaats krij- gen in de nieuwe laagste nationale reeks”, vertelt Lanaken-coach Michel Paulissen. “De rest zakt naar deprovinciale reeksen.Maar laat ons eerstmaar eens kijkenwie er zich nog allemaal inschrijft voor volgend seizoen. Zo finishte Datovoc Tongeren B afgelopen seizoen als derde in tweede divisie. Maar door een gebrek aan in- schrijvingenpromoveerdenzeals- nog naar eerste divisie.” CORONACRISIS VOLLEYBAL Rob Kwanten “Timmermans is klaar voor het grote werk” kent de spelersgroep door en door en kent als ex-jeugdcoördinator ook de kwaliteiten van onze jeugd. Hij gaat op die manier het DNA van de club helpen bewa- ken.” Cirkel is rond Timmermans is blij met deze pro- motie. “Daarmee is de cirkel rond”, zegt hij. “Ik heb bij Pelt elke leeftijdscategorie bij de jeugd onder mijn vleugels gehad. Ik heb de beloften mogen trainen en nu ga ik dus bij de grote jongens aan de slag. Het is geweldig dat ik die kans krijg bij mijn moederclub. Dat de technische staf met Ro- brecht Douven en Guido Follon voor 100% uit Sporting-boys be- staat, maakt me nog gelukkiger.” Timmermans is blij dat visie en ambitie bij het clubbestuur de doorslag gegevenhebben. “Sport- ing is een club met een rijk verle- den. Tien titels en negen bekers kleuren het palmares, maar het is al van2006geledendatwe nog een prijs pakten. De honger is erg groot. Ik ken de spelersgroep, de spelers kennen mij en we weten wat we aan mekaar hebben. Dat alle sterkhouders blijven, bete- kent ook dat ze vertrouwen heb- ben in mijn aanpak. En de jeugd staat indie aanpak centraal.Deel- kens, Door en Louis Vandebeeck, Lukkesen en Spooren waren dit seizoen al vaste waarden in de A-kern. Die jongens gaan ook volgend seizoen minuten pakken en er staan nog andere jonge ke- rels aan de deur te kloppen. Ook die gaan we in het hele verhaal be- trekken”, besluit Timmermans. Bjorn Timmer- mans (l) volgt Joel Abati op als T1 bij Sporting Pelt. FOTO DICK DEMEY Sporting Pelt is klaar met het huiswerk voor volgend seizoen. Op Ricardo Silva na blijven alle sterkhouders, Dylan Vossen (Initia Hasselt) komt de rangen versterken en Bjorn Timmer- mans (43) wordt de opvolger van Joel Abati als T1. M et Timmermans krijgt een Sport- ing-man in hart en nieren nu de belangrijkste sportieve functie binnen de club. “Klopt”, zegt Sven Spooren, communicatiemanager bij Pelt. “Timmermans werd in 2004 als speler nog kampioen met Sport- ingNeerpelt. Hij is intussen al vijf seizoenen assistent-trainer en heeft naastGabrieRietbroek, Bu- jar Qerimi, Martin Vlijm en Joel Abati grote stappen gezet. Bjorn, die het diploma van A-trainer op zak heeft, bouwde bij het Pelt-be- stuur een goede reputatie op enhij overtuigde vooral met zijn visie en ambitie voor volgend seizoen. Hij HANDBAL BENELEAGUE Ivo Kwanten

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz