Persoverzicht maart 2020

LI SPORTREGIO Heeft u nieuws? Mail naar Jos Huysmans sportlimburg@nieuwsblad.be LIMBURG De twee grootste evenementen op Circuit Zolder krijgen een nieuwe datum. Dat de seizoens- opener van de DTM (foto) niet zou doorgaan op 25 en 26 april was duidelijk, maar Zolder heeft met deDuitse organisatorenmet- een een nieuwe datum kunnen prikken. Het toerwagenkampi- oenschap komt naar Limburg op 8 en 9 augustus. Dat was het weekend van de 24 Uur van Zol- der, die nu voor het eerst een winterse editie krijgen op 7 en 8 november. “Uitzonderlijke om- standigheden vergen uitzonder- lijke maatregelen”, zegt uittre- dend directeur SvenPribylla. Het DTM-seizoen start nu op 11 en 12 juli op de Norisring in Duitsland. (mc) AUTOSPORT 24 Uur van Zolder wordt winterrace Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen hebben geza- menlijk beslist om de zomer- kalender van het wielerseizoen 2020 verlengen tot 31 oktober. In de marge van de interfederale vergadering raakte bekend dat het BK tijdrijden voor de jeugd (tot en met de U23 categorie), voorzien was op 1 mei in Borlo, wordt verplaatst naar 12 juli op dezelfde locatie. Het BK ploegen- tijdrijden dat op die datum stond geprogrammeerd vervalt. Ook voor de Ster van Zuid-Limburg, een internationale rittenkoers voor junioren, lijkt een oplossing in demaak. Wat de wedstrijden in mei be- treft, wordt uiterlijk op 3 april be- slist of die kunnen plaatsvinden. (roro) WIELRENNEN BK tijdrijden voor jeugd in Borlo verhuist naar 12 juli VOETBAL PROVINCIAAL VOETBAL Voor een goed begrip: tot 1 mei wordt er sowieso al niét gevoetbald. Die beslissing nam Voetbal Vlaanderen vorige week al. Vandaag wil de Vlaamse vleugel van de KBVB nog een stap verdergaan en be- kendmaken hoe het daarna verder moet met de competi- ties in de amateur-, provincia- le en jeugdreeksen. “Dit is een heel moeilijke be- slissing en wij hopen op soli- dariteit en begrip van onze clubs”, aldus voorzitter Marc Van Craen van Voetbal Vlaan- deren. Dat het inderdaad een heel moeilijke beslissing is, blijkt uit een rondvraag bij alle Lim- burgse clubs uit de amateur- reeksen en eerste provinciale. 17% van die 29 clubs wil nog wel verder spelen, 83% wil dat de competitie nu stopgezet wordt. In dat geval vindt een nipte meerderheid (13 van de 24 voorzitters) dat de huidige klassering als eindrangschik- king beschouwd moet worden. Amateurclubs THES (1e), Pa- tro (1e), Sp.-Mopertingen (2B) en Heur-Tongeren (3B) en eersteprovincialers Koer- sel, Bree-Beek , Alken , Bre- gel , Zonhoven , Schoonbeek- Beverst , Herkol en Zeppe- ren Brustem vinden dat alvast de eerlijkste oplossing. “De competitie nog proberen af te werken - al dan niet met eindronde - lijkt me sowieso niet haalbaar, want de con- tracten van de spelers lopen af op 30 juni”, redeneert Steven Van Geeteruyen van Heur- Tongeren (3B). “En met 25 van de 30 wed- strijden intussen gespeeld, is de huidige ranking toch een goede waardemeter van het seizoen”, vindt voorzitter Dirk Ramaekers van KVK Wellen (3B). Weerstand Koersel , op dit moment leider in eerste pro- vinciale, zou in dit scenario dus tot kampioen gekroond worden. “Vanuit het stand- punt van de club zouden wij dus voor stoppen met behoud van de huidige klassering moeten kiezen”, zegt voorzit- ter Jos Haegdorens. “Want wanneer krijgen we deze kans nog om te promoveren? Maar eigenlijk heb ik er geen pro- bleem mee moest men het sei- zoen annuleren, want we had- den de ambitie niet om op te gaan.” “De competitie neutraliseren lijkt me geen goed idee, want dan heb je het hele seizoen voor niets gespeeld”, rede- neert voorzitter Plessers van Herkol (tiende plaats in eer- ste). “Daarom is stoppen met de huidige stand als eindklas- sement een correctere oplos- sing.” Bij degradatiekandidaat Zep- peren Brustem , dat van ver is teruggekomen (nu op de twaalfde plaats) en gebaat is bij deze optie, voegt men daar- aan toe: “We gaan nog enkele weken voorbereiding nodig hebben. In het beste geval zou- den we dan eind mei de com- petitie kunnen hervatten. Dan zijn we half juni nog bezig en dan komen daar eventueel de eindrondes nog bij. Niet te doen.” Vrijheid aanvragen Voor middenmoter Achel (negende plaats) maakt het in principe niet zoveel meer uit. Maar voorzitter Davidts voert bijkomende argumenten aan omde competitie onmiddellijk af te sluiten. “Spelers willen hun vrijheid aanvragen en sommigen trans- fereren. Maar er mag geen fy- siek contact zijn. Moeilijk, niet? Mei zit vol feestdagen, de examenperiodes komen eraan, de velden moeten worden in- gezaaid. Nee, laat ons maar stoppen en de rangschikking behouden zoals ze nu is.” Daar is ook voorzitter Aegten van Bree-Beek (tweede plaats) een voorstander van. Kleine kanttekening hierbij: sportief directeur Jehoul van zijn club toonde zich eerder deze week in onze krant nog een fan van de annulatie van de competitie. Het bewijst dat eender welke beslissing de voetbalbond straks ook neemt, ze nooit goed kan zijn voor ie- dereen. “Turkse Rangers is al kampi- oen en clubs als Eksel en THOR worden het hoogst- waarschijnlijk. Wat doe je daar mee?”, vraagt Aegten zich af “En ga je Leopoldsburg, dat amper twaalf punten heeft be- haald, opnieuw in eerste laten starten?” Dat wil ESK natuurlijk wel. Want - niet toevallig! - vooral de clubs die op dit moment sportief bedreigd zijn, kiezen voor de optie seizoen neutrali- seren . Bilzen-Waltwilder (veertiende in 3B), Helson (vijftiende in 3B) en eerste- provincialers Meeuwen (veertiende), Halen (vijftien- de) en Leopoldsburg (zes- tiende) zitten in dat schuitje. Ook Hades (vijfde in 2B), Ter- mien (zevende in 3B), Pelt (negende in 3B), Beringen (elfde in 3B) en Torpedo Has- selt (vierde in eerste provinci- ale) hebben daar wel oren naar. “Het neutraliseren van het huidige seizoen is waarschijn- lijk de eerlijkste optie”, zegt Termien-voorzitter Roger Nijs. “Maar ook het scenario waarin de huidige klassering telt, is te verdedigen. Voor ons maakt dit weinig verschil, wij hebben dit seizoen immers nog weinig te winnen.” Dat is wel even anders voor Bocholt VV . De Noord-Lim- burgers, tweede in tweede amateurliga B op twee punten van leider Tienen, willen dan ook - indienmogelijk - de com- petitie verderzetten. “Natuurlijk primeert de alge- mene gezondheid”, zegt voor- zitter Fons Martens van Bo- cholt. “Maar liefst van al wil- len wij de competitie nog afwerken. Wij hebben nog uit- zicht op promotie en we wil- len waar we een heel seizoen voor geknokt hebben, niet zo- maar in rook zien opgaan. Een beslissing nemen op basis van de huidige klassering lijkt ons niet echt aangewezen. Enkele weken geleden stonden wij immers nog aan de leiding…” Ook Sp. Hasselt (2B) en eer- steprovincialers Herk FC (zesde), Mechelen a/d Maas (elfde) en Park Houthalen (dertiende) zouden liefst nog voetballen. “Dit scenario zou de voorkeur moeten hebben van elke voetballiefhebber. Maar ik besef natuurlijk ook dat dit praktisch onhaalbaar is”, zegt Bart Casters van Sp. Hasselt. “Wat de bond ook gaat beslis- sen, elk scenario heeft voor- en tegenstanders”, besluiten Toon Hermans van Hades en Theo Hermans van Helson . “Uiteindelijk moeten we ons toch neerleggen bij de beslis- sing van de bond.” Onze conclusie na de rond- vraag: de bond staat inderdaad voor een “heel moeilijke be- slissing”, maar kan wel reke- nen op solidariteit én begrip van de clubs. (kj, jmi, edst, frba, jfz, rusm, matr, gsb, dapa, path, jmu, divu) Hoe moet het nu verder met de voetbalcompetitie in de lagere reeksen? Het antwoord op die vraag hoopt Voetbal Vlaanderen vandaag te geven. Vier scenario’s liggen nog op tafel: alsnog proberen het seizoen verder af te werken (met of zonder eindronde), de competitie stopzetten (en klimmers en dalers bepalen) of de competitie neutraliseren. Een moeilijke knoop om door te hakken, zo blijkt uit een rondvraag bij alle Limburgse clubs uit de amateurreeksen en eerste provinciale. 45 procent van die clubs is akkoord om de huidige ranking als eindklassering te beschouwen, 38 procent wil dat het seizoen geannuleerd wordt en 17 procent wil nog wel verder spelen. JOS CASTERMANS EN ROB MERTENS Of we dit seizoen nog goals zullen zien op de Limburgse velden valt te betwijfelen. TOMPALMAERS 83 procent clubswil stopzetting competitie ATLETIEK GEENGENKLOOPT Na de Tungri Run (1/5) gaat ook de stratenwedstrijd Genk Loopt (10/5) niet door. (gesi) URBANRUN’S INLOMMELEN BILZENAFGELAST De Sahara City Run in Lommel en deMartins Run Bilzen. De evenementen waren ge- pland op 19 april en 17mei, maar wor- den verplaatst naar 2021. HANDBAL LIGA 1 (M) TONGEREN De 38-jarige BramDe- wit wordt de nieuwe trainer van de li- gaploeg (liga 1) van Tongeren. Hij volgt er Jean-Christophe Hougardy op, die besloot op zoek te gaan naar een nieu- we uitdaging. De voorbije jaren was Dewit actief als trainer bij Bilzen. (ik) BASKETBAL 1STE PROVINCIALE (M) OPTIMATESSENDERLO Jeffrey Bogaerts (Lummen) speelt volgend seizoen voor Optima Tessenderlo in 1ste provinciale. (jope) AMERICAN FOOTBALL NOGGEENKRUISOVERVOL- LEDIGSEIZOEN Het coronavirus bedreigt ook het verloop van het in fe- bruari begonnen seizoen in het Belgi- sche American Football. De Belgian American Football Leaguemaakt nog geen kruis over het volledige seizoen, dat normaal tot juni loopt. Voorlopig zijn slechts de wedstrijden tot begin april uitgesteld, maar verwacht wordt dat ook de resterende wedstrijden in april enmei worden uitgesteld. (frba)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz