Persoverzicht maart 2020

sport ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 MAART 2020 hbvl.be s8 T homas Pieters hoorde samen met Manon De Roey, Thomas Detry en Nicolas Colsaerts, bij dat geprivilegieerde viertal. ChristopheMi- vis, de Belgische nummer vier, dus niet. “Niet dat ik ergens ging oefe- nen” stelt Pieters. “Momenteel heb ik ook even geen golftrainin- gen gepland. Het ziet er immers naar uit dat het seizoen nog een hele tijd stil ligt. Als we meer zicht krijgen op wanneer alles terug zal opstarten, begin ik er opnieuw aan. Ik schat dat ik zo’n vier we- ken voorbereiding nodig heb om weer competitief te zijn.” “Ik blijf intussen wel trainen op mijn putting. Dat liep de laatste tijd niet zoals ik wilde. Vandaar ook de mindere prestaties en nu heb ik de tijd om daaraan te wer- ken. InmijnAntwerpse loft heb ik een indoor putting green laten in- stalleren.Dus als ik inhet hopelijk snel opstartend seizoen goed aan het putten ben, weet je hoe dat komt.” Conditie onderhouden Pieters focust nu vooral op het fy- sieke werk. “Uiteraard blijf ik mijn conditie onderhouden. Phy- sical coach Thomas De Vlee- schouwer, die tevens een deel van mijn administratief werk over- neemt, werkte een trainingssche- ma uit met elke dag zo’n uurtje cardio- en krachtoefeningen. Dat zal nu wel wat opgeschroefd wor- den. Normaal begin ik mijn trai- ningsdag met dat uurtje fysiek werk. Ik loop haast dagelijks een rondje en de resterende uren wor- denmet putting, chipping en tech- nische sessies opgevuld. In nor- male omstandigheden ga ik ook graag basketten, snookeren of fietsen, en snowboarden blijft mijn échte passie.Maar dat ligt nu allemaal moeilijker of kan hele- maal niet meer.” Grote opkuis Ook al kanPieters niet trainen zo- als anders, hij klaagt niet. “Ik ver- veel me nooit, zelfs niet in deze golfloze periode. Ik heb nu einde- lijk tijd voor de grote opkuis…”, lacht hij. “In het seizoen ben ik zelden thuis en dus denk ik dan niet aan opruimen. Nu kan dat wel. Ik ga ook vaak wandelen in de natuur. En ik lees veel. Zelfs kookboeken,want ikroer graag in de potten.” Putten, daar gaat Thomas Pieters zich in deze coronatijden op toeleggen. FOTO PHOTO NEWS Xavier Champagne Alle Belgische golfbanen zijn sinds 14 maart gesloten. De Nationale Veiligheidscommissie had geen oren naar de smeekbe- de van de golffederaties en Gezond Sporten Vlaanderen om recreatief golfen, mits restricties, toch toe te laten. Eerst mochten onze vier topgolfers nog trainen, maar intussen is dat privilege teruggeschroefd. Pieters installeert indoor putting green IN TIJDEN VAN CORONA De coronacrisis slaat hard toe en iedereen ondervindt hinder in zijn of haar dagelijkse leven. Iedere dag laten wij een sporter aan het woord over hoe het virus zijn leven beïnvloedt. Vandaag: golfer Thomas Pieters . HANDBAL Alleen stijgers, geen degradanten De Belgische Handbalbond, de Vlaamse Handbalvereni- ging en de Ligue Francopho- ne de Handball hebben beslist dat er naar volgend seizoen toe in de nationale, regionale en provinciale reeksen enkel stijgers en geen degradanten zullen zijn. De komende we- ken en maanden wordt werk gemaakt van een grondige competitiehervorming. “Uitzonderlijke omstandig- heden vragen omuitzonderlij- ke maatregelen”, geeft com- municatiemanager Eric Du- pain mee. “Op 3 april zal er over die competitiehervor- ming verder gecommuniceerd worden.” Deze maatregel is uiteraard goed nieuws voor Meeuwen (liga 1). “Niet dat ik bang was van die de- gradatie”, geeft voorzitter Do- minique Vangeloven aan. “Maar dat we ons handhaven maakt de gesprekken met kandidaat-spe- lers net iets gemakkelijker. Maar hetmoet financieel haalbaar blij- ven. En daar heb ik tochmijn be- denkingen bij. Ik vrees dat die hele coronacrisis een impact zal hebben op de sport. Ik denk dat clubs het moeilijk gaan krijgen om het financiële plaatje rond te krijgen.” (ik) Charleroi en Wellen zijn de kampioenen Seconden na de algemene be- slissing van KBVB, ACFF en Voetbal Vlaanderen in ver- band met het vervolg van de kampioenschappen in het amateurvoetbal begon het op sociale media felicitaties en andere boodschappen te rege- nen. Slimmeriken maakten enig voorbehoud, want de conclusies voor het Futsal stonden niet letterlijk beschre- ven. Maar hooggeplaatste bronnen bij de KBVB beves- tigden ons gisteravond dat we de twee belangrijkste regels - C- reeks (Hamme, Futsal Gent, Auvelais en Grace-Hollogne) - niet meer naar eerste nationale promoveren. Door neutralisering vande play-downs blijvenEisden- Dorp enMoeskroen inde hoogste afdeling.De tweedeklassers tonen begrip voor de bijzondere situatie, maar ook ontgoocheling. Tot slot bevestigde de KBVB dat het reglement betreft dalers in tweede klasse gewoon zal toege- past worden. De drie laatste de- graderen. Slecht nieuws dus voor ZVK Alken, FT Tongeren en Auto 5 Genk. United Wellen, met links Daan Weeghmans, is kampioen in 2B, maar kan niet promoveen. FOTO RAYMOND LEMMENS Corona heeft beslist. Samen met het amateurveldvoetbal viel ook het doek over de Futsalcompetitie 2019-2020. In de hoogste klasse is Charleroi landskampioen. Wellen pakt de titel in het haast volledig Limburgse tweede nationale B, maar maakt toch geen kans meer op promotie. “de klassementen op 12 maart worden de sportieve eindklasse- menten” en “de eindrondes wor- den als niet bestaande be- schouwd” – gewoon naar het Futsal mogen vertalen. Eisden-Dorp gered Dat betekent dus dat na vijf jaar hegemonie van Halle-Gooik de nieuwe landskampioen Futsal Charleroi is. In 2B is United Wellen kampioen vóór FP Aarschot. Helaas voor deze twee tweedeklassers kunnen ze – net als de top twee uit deA- en FUTSAL COMPETITIES ZIJN AFGESLOTEN Jo Trekels MADMAN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz