Persoverzicht maart 2020

BL SPORTREGIO Heeft u nieuws? Mail naar Patrick Symons en Jos Huysmans sportbrabant@nieuwsblad.be LEUVENHAGELAND “Onderling beslisten we dat er geen kampioenen zijn in het seizoen 2019-2020, en dat er ook geen dalers komen”, aldus Marc Goovaerts over de beslis- singen van de clubs. “Eindrondes hoeven dus niet meer, noch bij de mannen, noch bij de vrouwen. Mis- schien jammer voor Achilles Bocholt dat de trofee al vast had en ook jammer voor eer- steklassers zoals Houthalen, Kortrijk, Doornik, Olse Merk- sem en misschien ook nog de achtervolgers Eynatten en Sas- ja, die in de strijd om een ticket naar de BeNeliga gewikkeld zijn. Het kon daar nog alle kan- ten uit.” Voor Atomix Haacht en Initi- ta Hasselt betekent dit zoveel als geen eindronde en dus het behouden van hun plaats in de Belgisch-Nederlandse compe- titie. Tenzij de Federatie daar anders over denkt en er nog met verrassingen uit de bus komt. Naar huis “Een ander scenario is bijna onmogelijk”, meent Marc Goo- vaerts. “Een eindstrijd in mei is trouwens onmogelijk omdat spelers al transfereerden. Spe- len zonder training zou in een contactsport zoals handbal een reeks blessures opleveren.” “Bovendien zijn alle buiten- landers naar huis. Pjotr Mas- lowski vertrok net een week geleden al terug naar Polen en Milan Cucuz naar Servië. We zullen die twee in deze corona- Wegens de verstrengde maat- regelen komt er waarschijnlijk geen late topvergadering. Ei- genlijk is dat ook niet echt no- dig, want de zes Belgische en evenveel Nederlandse clubs die de BeNeliga bevolken, besloten vorige week al om de competi- tie definitief te stoppen. Clubs kunnen dat niet offici- eel doen. De handbalfederatie heeft het laatste woord, maar is nu aan handen en voeten ge- bonden. Als alles goed gaat, dan komt de Belgische handbal- federatie deze week in Luik nog eens samen. “Om te kij- ken wat nog kan”, zegt Ato- mix-voorzitter Marc Goo- vaerts. “Of beter: om te zien wat nog mag.” HANDBAL Atomix Haacht mag in BeNeliga blijven: “Laat ons lessen trekken uit dit seizoen” tijden niet terugzien, temeer daar sommige landsgrenzen ge- sloten zijn en dat nog wel een tijdlang zullen blijven.” Lars Bertels en andere coa- ches schikken zich naar de aanwijzingen van de overheid. “Het is intussen net een week geleden dat we een laatste keer trainden”, zegt de Atomix- coach. “Ik heb de spelers een indivi- dueel programma meegegeven, maar besef dat het geen zin heeft om nog nodeloze inspan- ningen te doen. Laat ons lessen trekken uit dit eerste seizoen in de BeNeliga met de hoopt dat we er na de zomer opnieuw kunnen aan beginnen. Liefst gezond en wel. Dat staat nu bo- ven de sport.” (avt) Lars Bertels gaf zijn spelers een individueel programma. “Maar ik besef dat het geen zin heeft om nog nodeloze inspanningen te doen.” AVT VOETBAL PROXIMUS LEAGUE OHL overtuigd dat het zijn licentie bekomt OHL is er rotsvast van over- tuigd dat het zijn licentie in tweede zit bekomt. Voor eenBel- gische licentie zou er geen pro- bleemzijn, claimen ze inLeuven, maar de club gaat voor eenEuro- pese licentie. OHL moet de li- centiecommissie bijkomende uitleg verschaffen en maakt zich sterk dat het in orde komt. Het afleveren van enkele attesten zou volstaan. De Leuvenaars be- weren dat ze het negatieve ad- vies hadden zien aankomen. Over de reden van de njet wil bij OHL niemand iets kwijt - het is wachten op het officiële rapport dat vandaag in de bus valt aan Den Dreef - maar het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de fi- nanciën en meer bepaald de geldstromen vanuit Thailand. Gisteren werd er ook vergaderd door de Pro League, waar OHL sinds kort vertegenwoordigd wordt door CEO Peter Willems. Op die vergadering is de tweede promotiefinale tegen Beerschot aangehaald enhet belang vanhet spelen van die wedstrijd is bena- drukt, maar er is nog niets over vastgelegd, ook geen datum on- der voorbehoud. De leden van de Pro League zien de promotiefi- nale bij voorkeur na de 30ste speeldag in 1A en voor de play- offs afgewerkt worden. Er wordt ook gewerkt aan sce- nario’swaarin voetballen zelfs in juni nog niet mogelijk blijkt. Op- vallend is dat de clubs in 1Bénde K11 in 1A zich kunnen vinden in een plan waarbij zowel OHL als Beerschot naar 1A mogen, waar geen enkele club zakt en volgend seizoen met achttien ploegen zouworden gespeeld. De voorkeur geniet nog altijd een scenario waarbij de tweede promotiefinale wel wordt afge- werkt. Een belemmering daarbij is dat er nu al minstens tot 4 april niet in groep mag worden getraind. OHL-trainer Vincent Euvrard sprak deze week nog al zijn spelers via video calls om ze te informeren en gemotiveerd te houden. (mah) VROUWENVOETBAL SUPERLEAGUE RSC ANDERLECHT LADIES “Voetbalbond moet juiste beslissing nemen” Terwijl de grote paars-witte broer nog vol hoopt op een waterkans op Play-off 1, lijkt een nieuwe landstitel RSC Anderlecht Ladies nauwe- lijks nog te kunnen ontsnap- pen, … tenzij de KBVB de competitie zou afblazen zon- der een landskampioen uit te roepen, zoals in het volleybal. Coach Patrick Wachel houdt een slag om de arm en heeft het volste vertrouwen in een goede afwikkeling door de KBVB. “Dat een nieuwe landstitel wenkt voor paars-wit? Ik sta liever in onze uitgangssitua- tie dan in die van de concur- rentie, maar toch hoor je me niet verkondigen dat de mos- selen al aan wal zijn.” “Alle wedstrijden moeten nog wel worden gespeeld, tenzij de voetbalbond er an- ders over beslist. Ik ga er per- soonlijk van uit dat de coro- namaatregelen wellicht nog worden verlengd.” “Stel dat eind april het licht op groen gezet wordt, dan zouden we twee wedstrijden per week moeten afwerken in mei om in juni dan de play- offs aan te vatten.” Champions League “Dat lijkt me van het goede te veel. De KBVB moet maar de juiste beslissing nemen. Daar heb ik alle vertrouwen in. De competitie zit nu in de wachtkamer voor onbepaal- de tijd. De speelsters kregen een individueel programma mee. Hopelijk volgen ze dat op de voet. Sporten in de bui- tenlucht kan gelukkig nog wel. In groep trainen kan niet meer en ook in zaal is dat niet meer mogelijk.” Een nieuw ticket voor de Champions League is het voornaamste streefdoel en dat kampioenenbal betekent ook een geweldige troef op de transfermarkt. “Achter de schermen zijn we volop bezig met de verde- re uitbouw van de ploeg, ter- wijl het vooral cruciaal is om de huidige ploeg bij elkaar te houden. Kwalificatie voor de Champions League is uiter- aard aanlokkelijk. Met de verzamelde punten schuiven we op de Uefa-ranking ook haast zeker op van Poule 3 naar Poule 2.” “Eerst moeten we de beoog- de landstitel evenwel nog veiligstellen. Dat is straks de hoofdprioriteit, maar blijft wel van ondergeschikt belang aan de volksgezondheid. We scharen ons dan ook volmon- dig achter de strenge maatre- gelen met het oog op de be- waking van de volksgezond- heid. Het belangrijkste is dat onze speelsters en de hele entourage niet ten prooi val- len aan het coronavirus. Pas dan kunnen we de focus ver- leggen naar het strijdtoneel van de Champions League ”, aldus nog Patrick Wachel. Patrick Wachel rekent zich nog niet rijk RSC Anderlecht Ladies prijkt op kop met acht punten voorsprong op naaste achtervolger Stan- dard en nog een achter- stallige match voor de boeg. Coach Patrick Wa- chel rekent zich nog niet rijk en wacht op uitsluit- sel hoe het verder kan met de competitie. WIM REDANT PATRICKWACHEL COACH “De speelsters kregen een individueel programma mee. Hopelijk volgen ze dat op de voet” Patrick Wachel: “Het belangrijkste is dat onze speelsters en de hele entourage niet ten prooi vallen aan het coronavirus. JEFFREYGAENS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz