Persoverzicht maart 2020

sport • DONDERDAG 12 MAART 2020 hbvl.be s4 Streep door Final Four BeneLeague met Bocholt “Dit is geen gemakkelijke beslis- sing”, verduidelijkt Bastiaan BunnikvanhetNederlands hand- balverbond. “Het is een fantasti- sche competitie geweest met een spannende ontknoping op de laatste speeldag.We hadden er za- terdag en zondag in Den Bosch een onvergetelijk finaleweekend van willen maken, maar dit weegt niet op tegen de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we sa- men dragen.” Of de Final Four verplaatst wordt Achilles Bocholt hoeft dit weekend niet in actie te komen in de Final Four van de BeneLe- ague in Den Bosch. De Neder- landse en Belgische handbal- bond hebben in onderling overleg beslist om het finale- weekend niet te laten door- gaan. HANDBAL naar een latere datum is nog niet duidelijk. “We zullen met Bo- cholt, Visé, Bevo en Lions rond de tafel zitten en bekijkenwat demo- gelijkheden zijn”, zegt Bunnik. “Maar dat wordt geen gemakke- lijke klus. Veel gaatjes zijn er niet meer in de drukke agenda van de verschillende clubs.” Bocholt-secretaris Jan Evens be- aamt. “En het is nog lang niet voorbij”, voorspelt hij. “Welke maatregelen zullen er nog volgen? Mogen we de volgende weken trainen? Hoe zit het met de wed- strijden in de Belgische play-offs? Natuurlijk betreur ik het uitstel- lenofmisschienzelfs afvoerenvan sportevenementen, maar ik denk dat de twee federaties een logische beslissinggenomenhebben.Als in de bedrijven drastische maatrege- len genomenworden, dankunnen we in de sport niet achterblijven.” Vierde titel op rij? Bocholt beëindigde de reguliere fase van de competitie op de eer- ste plaats. Mogen ze zich opma- ken voor een vierde titel op rij als de Final Four definitief afgelast wordt? “Het is niet aan mij om daar een oordeel over te vellen, maar dat lijkt mij in dat geval de meest logische beslissing”, aldus Evens. “We hebben de competitie afgesloten met negen punten voorsprong op de concurrentie. Dan komt de trofee ons toe.” Bocholt laat ookweten dat tickets aangekocht via de club terugbe- taald zullen worden. (ik) De start van de Final Four met een Limburgse derby tussen Maaseik en Achel is uitgesteld tot het weekend van 4 en 5 april. FOTO DICK DEMEY BASKETBAL “Voor 26 maart komen we opnieuw bij elkaar om de situatie eventueel bij te stu- ren”, zegtMarcVerlinden, voorzitter van Basketbal Vlaanderen. Na overleg met de tieneersteklassers zijn indeEuroMilli- ons League bij de mannen alle matchen tot 3 april opgeschort. Concreet betekent het dat speeldagen 10, 11 en 12 worden uitgesteld.VoorLimburgUnitedgaat het om de wedstrijden tegen Antwerp (13/3), Mechelen (20/3) en Brussels (27/3). “We rekenen op het begrip van de suppor- ters”, klinkt het bij LimburgUnited. “Als sportclub respecteren wij de beslissingen van de liga en nemen we geen enkel risico dat invloedkanhebbenopde gezondheid van onze spelers en fans.” De uitgestelde speeldagen zullen in prin- cipe ingelast worden op woensdag 8, 15 en 22 april met de mogelijkheid voor de clubsominonderlingoverlegdewedstrij- den in te plannen op vrijdag, zaterdag of zondag. De nieuwe kalender wordt één van de volgende dagen bekendgemaakt. Oefenmatch? LimburgUnited speelde zijn laatste wed- strijd op 29 februari. Zoals de meeste an- dere clubs zullendeLimburgersmeer dan een maand geen matchen spelen. “Wij hebben ons schema woensdagmiddag al aangepast”, vertelt assistent-coach Ray- mondWestphalen. “Rusten zullen we ze- ker niet doen. We willen het tempo hoog houdenenopbouwendwerken.Webekij- ken momenteel of we een scrimmage of eenoefenwedstrijdkunnen spelen. Ikheb daarover al contact gehad met Wim Van deKeere vande liga.Hij laat onswetenof het mogelijk is om scheidsrechters voor oefenwedstrijden aan te stellen.” Abonnees gratis naar Sporting Hasselt - Omdat het duel tegen Antwerp niet doorgaat mogen Limburg United-abonnees op vertoon van hun abonnement vrijdag gratis de voetbalwedstrijd tussen Sporting Hasselt en Spouwen-Mopertingen bijwonen. (jfz) CORONACRISIS IN DE ZAALSPORTEN Geen volleybal en basketbal in ons land tot en met 31 maart Het coronavirus gooit de basketbal- en volleybalcompetities in ons land op slot . Tot en met 31 maart wordt er nergens in België gebasketbald of gevolleybald. Alle wedstrijden voor heren, dames en jeugd zijn afgelast. Johnny Peeters/Lars Aussems/Patrick Ceulemans VOLLEYBAL “In het belang van de gezondheid van alle spe- lers en speelsters van de Belgische volleybalfe- deratie, fans en officials werd, in nauw overleg met de bestuurders vanVolleyBelgium, Volley Vlaanderen en de Fédération VolleyWallonie- Bruxelles, beslist om alle volleybalwedstrijden op alle niveaus op te schorten tot einde maart 2020”, motiveerde Volley Vlaanderen de be- slissing. “Debestaande competitiesworden tij- delijk bevroren. Dit geldt ook voor de recrea- tie- en jeugdreeksen. De federatie zal de clubs verder informerenmet betrekking tot deverde- re evolutie of verderzetting van de competities in nauw overleg met de officiële instanties.” Final Four in weekend van 4-5 april In de hoogste klasse bij de heren worden er tot enmet 3 april geenmatchengespeeld.DeFinal Four, die normaal gezien komend weekend van start zou gaanmet een topper tussenAalst en Roeselare én een Limburgse derby tussen Maaseik en Achel, wordt uitgesteld naar het weekend van 4 en 5 april. “Een logische beslis- sing”, vindt Dieter Leenders, manager bij Greenyard Maaseik. “De komende dagen zit- ten de clubs samen over het toekomstige sche- ma. In de volgende drie weken zullen we onze spelers fysiek zo goed mogelijk proberen voor te bereiden op een druk programma vanaf april. De wedstrijden zullen elkaar snel opvol- gen. We blijven doortrainen, maar kijken ook om eventueel enkele andere activiteiten te or- ganiseren.” Achel-manager Etienne Willekens treedt Leenders bij. “Leuk is deze situatie niet, maar zewordt wel nodig geacht.Wewaren nochtans helemaal klaar voor de derby tegen Maaseik. In de sporthal van Bocholt hadden we alles goed voorbereid. De VIP was al goed gevuld. Mensen zonder abonnement die een ticket kochten, krijgen dit terugbetaald.” Net alsMaaseik zal Achel blijvendoortrainen. Allicht ook in de weekends. “We proberen nog een sparringpartner te vinden voor een oefen- duel, maar dat wordt niet evident. Laat ons hopen dat er snel weer stabiliteit komt en dat we begin april zeker opnieuwvan start kunnen gaan.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz