Persoverzicht maart 2020

AN 44 Antwerpen -De Nieuwe Gazet maandag 9 maart 2020 HOCKEY EREDIVISIE Herakles pakt belangrijk punt op Watducks InpouleBvandeeredivisiehebbenBeer- schot enHerakles eengoedweekend achter de rug. Beerschot greepgisteren driepuntenophet veldvanRacing (2-3) - met tweedoelpuntenmaakte JamesCar- son inde tweedehelft een2-1-achter- standgoed - enkomt zelfsaande leiding indepoule.Herakles, dat vrijdagmet2-4 gingwinnenopOrée, bevestigdemet een knap2-2-gelijkspel opWatducks.Alexis Leclef enRomainDevillé scoordenvoor de jongensuit Lier.Herakles stijgt naar de derdeplaats (15punten),maar voelt de heteademvanRacingenLeuven (beide 14punten)wel nog indenek. InpouleAdeedBraxgataeenzeer slech- tezaak.Dewedstrijddiemoést gewon- nenworden tegenOréeeindigdeop0-3. Met nogvier speeldagenopdekalender moetBraxgata, dat vijfde staat, zeven puntengoedmakenopDragonsofOrée. Eenkleinmirakel isnodigomdeplay- downs tevermijden.Dragons verloor de topper vande twaalfde speeldagmet 1-3 van landskampioenLéopold. Shane O’Donoghue, die later nogeenstroke miste, opendede scorevoorDragons, maar deBrasschaatseparkploegslaag- deer niet inomvoor devierdekeer op rij tewinnen. (WWT) EREDIVISIEVROUWEN Victory in de goede flow Indeeredivisiebij devrouwenkwamhet goedenieuws vanVictory.Declubuit Edegemrealiseerdemet deNieuw-Zee- landsemeisjesNeal BrookeenvooralOli- viaMerry - die in februari nogvier keer scoorde tegendeRedPanthers - twee toptransfers voor volgendseizoenendat zorgdeophet veldvoor eengoededyna- miek.De speelsters vancoachBenjamin VanHoofwonnendonderdagmet4-1 vanHerakles enspeeldengisterenzeer knap1-1gelijkbijWatducks. Inde stand in pouleBneemtVictory (8pt.) afstandvan Léopold (5pt.) enMechelse (4pt.). Victo- rymoet opde laatstevier speeldagen te- gendiebeide teams trouwensnog inac- tiekomen. InpouleAgaat het zeermoeizaamvoor landskampioenAntwerp.Degelijke spe- len tegenMechelseenLéopoldwaren eenslechtegenerale repetitievoor de topper vangisterenopGantoise. Tegen denogongeslagenGentsemeisjesging Antwerpkansloosmet6-0onderuit. Inde standblijft het voorAntwerp (15pt.) op devierdeplaatsoplettenvoorWhiteStar (13pt.). Braxgata, 6-2-winst tegenHer- akles, enDragons, 4-0tegenWhiteStar, kunnenzichal helemaal opmakenvoor deplay-offs. (WWT) TENNIS Perfo voor Dorien Lambrechts in Diest Opde indoorkampioenschappenvan TennisVlaanderen inDiestwerdendit weekenddeeerstewedstrijdenuit de prekwalificatiesafgewerkt. Bij devrou- wenwerdhet eengoede start voorDo- rienLambechts (85pt., Zevenbergen). Zij versloegvlotjes LoreMaelstaf (95pt.) met6-1, 6-2.Omeenplek indekwalifica- ties teveroverenmoet Lambrechtsnog voorbij de jongeLimburgseEmelineMo- reaux (95pt.) geraken. Bij demannenwasThomas Janssens (95 pt., ISC) deAntwerpse speler dievoor een perfozorgde.Hij haaldehetmet4-6, 6-2, 6-1 vanBrechtHermans (100pt.). Inde laatsteprekwalificatieronde treft Jans- sens zaterdagdeBrabanderGiel Tijhuis (75pt.). Zaterdagstaaner trouwensook twee volledigeAntwerpseonderonsjesopde affiche. SebastiaanHuygebaert (Ter Lin- den) neemt hetop tegenKennethCau- wenbergh (Geelse) enBartMortelmans (Zevenbergen) treft Jonas Loots (ISC). (WWT) BASKETBAL TOPDIVISION1 OXACO - IEPER 73-92 Oxaco zakt verder weg in het klassement. Na de nederlaag tegen leider Ieper staat het op de elfde plaats. De kansen op deelname aan de play-offswordenkleinerenkleiner. Oxaco: Vervoort10,Celis16,Henderickx5,VanDeBroek 18,DeMeyer12,Nau4,VanHoey8. (BDD) TOPDIVISION2A ANTWERP GIANTS 2 - LEUVEN 59-60 Nipte nederlaag van Antwerp Giants 2 tegen Leuven.Datbetekentdatookdetweedeplaats nietmeerhaalbaaris. Antwerp Giants 2: Janssen 2, Spillemaeckers 19, N. De Ridder4,T.DeRidder10,Peeters2,Tshimanga7,Augus- tijnen,S.Willems15. (BDD) TOPDIVISION2B KONTICH - SPRIMONT 92-76 Kontich speelde geen al te beste wedstrijd, maarcontroleerdedewedstrijdopeenvolwas- senmanier. Voor het tweede jaar op rij heeft Te- lenet Giants Antwerpde bekerfinale gewonnen (83-78). Giants legde de basis vande zege tegenCharleroi in het derde quarter (68-51),maar moest nog bibberen tot de laatste minuut, vooraleer zekerheid te heb- benover de bekerwinst. DAVE BASTIAENSSEN DaveDudzinskimoest de spannende slotfase vanopde bank volgen, nadat hij met vijf fouten uit de wedstrijd was verdwenen. Maar de kapitein had toen al zijn job gedaan met elf punten en vier rebounds. Antwerp Giantsmoest bibberen tot de laatsteminuut, maar mocht uiteindelijk vieren. FotoGmax BASKETBAL BEKER VAN BELGIË BASKETBAL TWEEDE LANDELIJKE B PHANTOMS BOOM - TIENEN 92-62 Phantoms Boom verdiend kampioen na ware demonstratie PhantomsBoomheeft zich,met nogvier wedstrijden te spelen, verzekerdvande kampioenstitel.Het tweedegeklasseer- deTienenwasgeenpartij voor deBome- naars, diehun talrijkopgekomensuppor- ters lietengenietenvaneenwaredemon- stratie.De thuisploegdomineerdevan het begindewedstrijdenhadmet Joppe Mennesdeman invormdiemet specta- culairedunksuitpakte.DeLeeuwenVan Herzeelewarenbaas in rebound. Tienen teerdevooral opzijnafstandshots via VanRuysevelt enNys,maar dat bracht weinigzodenaandedijk,wantClement legdehenmet driebommenop rij het zwijgenop.De thuisploeg liep inde twee- dehelft stelselmatigwegvande tegen- stander enbleef voor spektakel zorgen. CoachLambreghtskonal vrij vroegbe- ginnenaanzijnapplausvervangingen. YoungsterDaemsmocht deeindcijfers vastleggenendankonde traditionele kampioenenvieringbeginnen. PhantomsBoom: Daems2,VanBuggenhout11,VanHer- zeele 7, Mennes J. 33, De Leeuw 8, Clement 14, De L’Or , Derby10,Biot5,Devillé,DeClerck2. (HDKB) ATLETIEK Alexander Anthonissen wint kogelstoten op scholiereninterland Deeerstejaarsscholieren (geboortejaar 2004) jongens vandeVAL (VlaamseAt- letiekliga)werdenzaterdag tweede inde scholiereninterland tussendeVAL (VlaamseAtletiekliga), deLBFA(Waalse atletiekliga),Nederland, enNoordrijn- Westfalen (inDuitsland).AlexanderAn- thonissenwonhet kogelstotenmet 17m45. De scholieren jongenswonnenhuncom- petitie, demeisjes eindigdenderde. Inde totaalstandstranddedeVAL-selectieop de tweedeplaatsmet208punten.De Duitsers eindigdenbovenaanmet218 punten.Nederland (188punten) enWal- lonië (141,5punten)werdenderdeen vierde. KogelstoterAlexanderAnthonis- sensprokkeldeveel puntenmet een rui- mewinstmet 17m45.Op28maart sluit deEkeraar zijnseizoenaf opde indoor- meetingvanDordrecht.MathiasMees (AcBeerschot) liet 1m80optekenen in het hoogspringen, YanaScharlaeken (Ac Break)werd tweede inhet hoogspringen met 1m66, IdrisElHamrouni (HAKI) haal- de 12m16 inhet hink-stap-springenen MariekeGovaerts (HAKI) 10m11. (BSE) Kontich: De Lepeleire 9, Mariën 8, Van Aken 18, Peeters 19,Caron5,Gijbels4,Mommaerts23,Leten6,Hooft. TWEEDELANDELIJKEB KONTICH B - GEMBOB 65-71 Spannende derby waarin de thuisploeg vooral indelaatstetweequartersmoestpassen. KontichB: Coulibaly7,Mulowayi,Lundy18,PeetersE.11, Claes,DeSmedt3,Koppen2,VanDessel,Hooft,Dekoster 9,Lamoen11,Hardy4. GemboB: DeBruyn10,PalmansF.5,Madany,Nicasy,De Paepe, Verschueren 8, Braet 13, Van den Bergh 5, Stoop 2,Verhoeven6,Spoelders13,VanRompaey9. SOBA - REDVIC 73-84 RedVicnamvanafdetweedehelftdewedstrijd inhanden. Soba: Laureyssens,Larey6,VanGansenA.2,VanExter- gem9,Bovoy10,Schoovaerts8,VandenBrande5,Man- naertsK.13,MannaertsG.20. Red Vic: Ruyters, Wuyts 3, Collier 2, Gysbrechts 25, Van den Bergh 3, Argeerts 24, Van Hoey 8, Lefelon 10, Helle- mans,DeWilde9. LOMMEL B - KONTICH B 80-68 TweedeverliesvanhetweekendvoorKontich. KontichB: Lamoen7,Coulibaly5,VanDessel2,Heibges 6,Lundy28,Dekoster,PeetersE.8,Koppen12. Vrouwen TOPDIVISIONWOMEN1 ANTWERP GIANTS - PHANTOMS BOOM 86-107 PhantomsBoomwasoverdehelelijndebetere ploegenwondevierquarters.Starlinglukteeen double-double.BijGiantswarenhetSyllenKel- liherdiemeteendouble-doubleuitpakten. DP Antwerp Giants: Marcou 5, Arabia-Cortes T. 11, Van Gils 10, Lehtoranta 15, Verstricht 3, Kelliher 21 (12 reb), Syll14(10reb),Aertssens2,VanEupen5. Phantoms Boom: Van Buggenhout 13, Joris 9, Van Driel 9,BellS.7,BellE.10,Adams15,Goyvaerts22,Lauwers3, Starling19(10reb). EERSTELANDELIJKE BRUGGE - PHANTOMS BOOMB 40-59 Phantoms Boom B drukte de eerste helft door omdaarnadewedstrijdvolledigtecontroleren. Phantoms Boom B: Hertmans G. 3, Hertmans J. 12, Van Hoof4,Verlinden8,Verwimp3,Lyssens7, Iliaens7,Roe- kens8,Ndiribe7. COBRAS BRASSCHAAT - IEPER 63-60 De thuisploeg kwam pas onder stoom in de laatsteminuten van de wedstrijd. Sterke pres- tatievanLaurenGeerts. Cobras Brasschaat: Tiggelovend, De Bie 7, Desplenter, VanHam9,DeHouwer13,Abrath5,Maertens9,VanCut- sem4,Coenen2,Geerts14. TWEEDELANDELIJKEB LUMMENB - ANTWERP GIANTS B 74-46 Debezoekerswarenduidelijknietbijdeles. AntwerpGiants: Brouwer9,VanHoeck2,VanderVeken15, Claes9,VanLierde1,Verstricht4,Officiers1,VanHoof5. COBRAS BRASSCHAAT B - HOUTHALENB 86-80 Het duo Van Heyst en Van Ham trok hun team overdestreep. Cobras Brasschaat B: Van Heyst 30, Leermakers, Van Ham 25, Akkermans 8, Beaujean 1, Berghs 10, Elnaggar 7,Geerts4,DeMaertelaere1. (HDKB) VOLLEYBAL LIGAB AMIGOS ZOERSEL - NIJVEL 3-2 De thuisploegmaakte het zichzelfmoeilijk ge- durende de eerste twee sets, hoewel die nog niptgewonnenwerden.Indederdesetvolstond een 7-2-voorsprong niet, te meer omdat Nick Van der Haeghe ook nog wegens een blessure uitviel.Hetgingdusnaareenthrillervaneentie- break, waarin Hannes Verbrugge zijn ploeg er doorheenhaalde. Sets: 25-23,27-25,20-25,19-25,16-14. VC ZOERSEL - WAASLAND/KRUIBEKE 1-3 Tot23-23ginghetuitstekendbijdethuisploeg, maar door één verkeerde optie ging dat voor- deel nog verloren. In de derde set gooide coach Wim Truyen zijn ploeg door mekaar en dat le- verdeeengunstigresultaatop.Integenstelling totdevoorbijewekenkreegVCZoerseleenpo- sitieve injectie na enkele verliessets, maar he- laaskonzedietendensgeenverlengstukgeven indevierdeset. Sets: 23-25,21-25,25-20,16-25. MARKE/WEVELGEM - VC ZOERSEL 3-0 Sets: 25-21,25-21,25-13. EERSTENATIONALE-PLAY-OFFS ANTWERPEN - GUIBERTIN 3-2 Tijdens de eerste set had Antwerp wel de con- trole, maar maakte onnoemelijk veel fouten. Toendeploegindetweedeendederdesethaar normale niveau haalde, was de winst overtui- gend.Dewedstrijdleekinviersetsafgehandeld tewordenna20-15,maarweerstoktehetbijde thuisploeg. In de tiebreak was het niveau er weer,maaréénpuntwerderweggegeven. Sets: 23-25,25-17,25-16,24-26,15-6. MENDOBOOISCHOT - HELLVOC 3-2 OokzondereenlichtgeblesseerdeThomasVan Reeth startten de leiders goed in de wedstrijd, maar toen dat niet meer het geval was in de tweede set, werdVan Reeth toch ingehaald en wonHellvocmetduidelijkecijfers. Sets: 23-25,25-15,15-25,25-21,15-10. TESLA LINT - STEKENE/SINT-GILLIS 3-2 De thuisploeg begon uitstekend, maar in de tweedeendederdesetginghetvankwaadnaar erger. De wedstrijd werd nog op karakter ge- wonnen. Sets: 25-20,20-25,11-25,25-22,15-10. EERSTEDIVISIEA HOFSTADE/ZEMST - OXACO 3-2 Sets: 24-26,25-21,22-25,25-19,15-8. BEKERVANVLAANDEREN BOOISCHOT D - VC ZOERSEL 3-0 Sets: 25-16,25-17,28-26. BEKERVANANTWERPEN-HALVEFINALE HELLVOC (+2) - BOOISCHOT 1-3 Sets: 23-25,24-26,25-22,22-25. Vrouwen LIGAA ANTWERP LADIES - TCHALOU 3-0 IndriekeernegentienminutenklaardendeAnt- werpsevrouwendeklus. Sets: 25-14,25-12,25-14. LIGAB BEVOROESELARE - ZANDHOVEN 3-0 Debezoekstersmoestengedurendedriesetsde wetvandesterksteondergaan.BijZandhoven hetmomentomenkelejongerespeelstersspel- gelegenheidtebieden. Sets: 25-19,25-20,25-17. FIXIT KALMTHOUT - BLAASVELD 3-0 Veel energie met het vooruitzicht van de zon- dagse bekermatch moest Fixit in deze match nietopgebruiken. Sets: 25-18,25-17,25-17. EERSTEDIVISIEB OUDENAARDE - MORTSEL 3-1 Sets: 18-25,25-22,25-20,25-23. TWEEDEDIVISIEB HELLVOC - WAASLAND/KRUIBEKE 3-0 Sets: 25-20,25-19,25-17. BEKERVANANTWERPEN-HALVEFINALE AMIGOS ZOERSEL - HELLVOC (+2) 3-0 NOORDERKEMPEN - FIXIT KALMTHOUT 3-1 Sets: 25-16,25-14,21-25,25-22. (MCD) VOLLEYBAL KORT • Tesla Lint - WimMariën verlengde zijn con- tract als coach voor één seizoen. Maxim Ver- boomen (VC Zoersel) speelt volgend seizoen alshoekspeler. • FixitKalmthout -IgnaceClaesverlengdevoor éénseizoen. • AntwerpLadies -LindaHerventverhuistvol- gendseizoennaarAsterixAvoBeveren. (MCD) VROUWENVOETBAL EERSTENATIONALE MASSENHOVEN - E. AALST 1-2 Doelpunten: 31’VanLoock(0-1),41’DeLaet(1-1),88’Van Ackere(1-2). ZWEVEZELE - KONTICH 4-1 Doelpunten: 48’ Vandepitte (1-0), 49’ De Causemaeker (1-1), 55’ Vandekerckhove (2-1), 69’ Ver Eecke (3-1), 92’ Vandekerckhove(4-1,strafschop). TWEEDENATIONALEA WUUSTWEZEL - ZULTE-WAREGEMB 9-2 Doelpunten: 10’Garmyn(1-0),16’Beyers(2-0),46’Van- dekeybus (3-0), 47’ Lamotte (3-1), 48’ Beyers (4-1), 52’ Vanwesenbeeck (5-1), 57’ Lamotte (5-2), 83’ Van Den Bergh(6-2),85’Vanwesnbeeck(7-2),87’VanRoie(8-2), 88’Peeters(9-2). TWEEDENATIONALEB VVC BRASSCHAAT - LOUWEL 0-1 Doelpunt: 82’Reyners(0-1). (BHG) FUTSAL EERSTENATIONALE JETTE - FT ANTWERPEN 3-7 Antwerpen domineerde de wedstrijd, maar moesthethalfwegtochstellenmeteenbeperk- te 0-2-voorsprong. Na de herneming liepen de Sinjoren vlot uit tot 0-7, waarna de thuisploeg nogdriemaalkondentegenscoren. DoelpuntenAntwerpen: 2’Dilien(0-1),8’Zaâf(0-2),22’ Zouggaghi (0-3), 24’ Hitou (0-4), 25’ Moussaoui (0-5), 28’Ettalaki(0-6),36’Hitou(0-7). (WJB) HANDBAL EERSTENATIONALE MERKSEM - DOORNIK 29-30 Merksem begon het best, met Jari Van De MoosdijkenSimonVanDenBerghineenglans- rol. Na twaalf minuten kon Doornik gelijkko- men en ze sloegen meteen een kloof van drie doelpunten.BijderustwashetdankzijLennert Doms,ZaidAllafenSlavenBarbaricdatMerk- semslechts12-14achterstond.Detweedehelft liepDoornikverderuit. JarnoVinckevleugelzet- tede27-27ophetbordmetnogvijfminutente spelen.Doornikbuittehetovertaldelaatstemi- nutenkoelbloediguit. Merksem: Doms 5, Ntibashirakandi 5, Barbaric 4, Van Den Bergh 3, Kiebooms 3, Van De Moosdijk 2, Hayon 2, Allaf2,Jansen2,Vinckevleugel1. (JG) ANTWERP GIANTS PAKT TWEEDE BEKEROP RIJ ANTWERP GIANTS 83 CHARLEROI 78 «Het was een enorm fysieke match. Wijmaaktenderuns,Charleroiknok- te zich elke keer terug. Vooral de fou- tenlast deed pijn. Er was geen enkel moment dat we zeker waren van de zege, ook niet toen we in het derde quarter een bonus van zeventien puntenhadden. Eenvergelijkingmet de bekerwinst van vorig jaar? Neen, dat isnietmogelijk.Het zijntweever- schillende ploegen. We moesten dit seizoen met jonge, nieuwe spelers een nieuw team opbouwen. Ik ben dan ook enorm trots op de prestatie vandeze ploeg.» X-factor Ondanksbeperktespeeltijdindeeer- ste drie quarters was Vrenz Bleijen- bergh in de slotfase bepalend met twee block shots op Libert en Schoe- pen. «Onze kiné Koen had me deze week nog gezegd: jij wordt onze x-factor. Ondanks de beperkte speeltijd in de eerstedriequarters vond iksnelmijn focus.Doorde foutenlast vandegrote spelers werd ik in de slotfase op een ongewone positie onder de borden uitgespeeld. Ik lukteerindeshotsvan Libert enSchoepenaf teblokken. Het geeft een enorm goed gevoel dat je eenbijdragekan leverenbij hetbeha- len van een trofee.» Luka Rupnik glunderde na de beker- zege. Voor de Sloveense spelverdeler is het de eerste trofee op clubniveau. «HoehetvoeltomMVPtezijn? Ikvoel mij nuzoals LukaDoncic», lacht Rup- nik, diezijnSloveenseboezemvriend en NBA-ster Doncic in de euforie be- trok. «Deze is niet te vergelijken met die van vorig jaar»

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz