Persoverzicht april 2020

DENDERWAASLAND SPORTREGIO Heeft u nieuws? Mail naar Marie Anne Devos en Marc Reunes sportoost@nieuwsblad.be DENDER-WAASLAND VOETBAL 2DE AMATEURKLASSE KSV TEMSE “Wat is er nog mogelijk?” Wat voor (financiële) im- pact heeft de coronacrisis op KSV Temse? Alain Vereecke: “Vooral de jeugdwerking lijdt eronder. Normaal hebben wij op 1 mei ons jaarlijks tornooi ‘Memo- rial Kristof Smet’ maar dat valt in het water. Idem voor de ‘Jeugdcup Het Nieuws- blad’ waar de provinciale fi- nales op 17 mei op onze ter- reinen zouden afgewerkt worden. Voor een club zoals Temse betekenen zo’n eve- nementen een groot percen- tage van de inkomsten van de club.” “Wat het verlies van de in- komsten voor het eerste elf- tal betreft, kon het niet slechter. Onze laatste twee thuiswedstrijden waren im- mers confrontaties met Sint- Niklaas en Hamme, toch echte derby’s waar volk op afkomt en ook de VIP- en footlunches telkens volzet zouden zijn. Wat de financië- le impact na de zomer be- treft, is koffiedik kijken. Af- wachten hoe onze sponsors zich door de crisis worste- len.” Welke initiatieven van de gemeente, overheid of voet- balbond zouden kunnen helpen? “De voetbalbond heeft al in- gegrepen door betaling aan de bond te spreiden of te ver- dagen. De gemeente of over- heid? Er zullen wel andere prioriteiten zijn op dit mo- ment. Of misschien toch: kunnen we geen toestem- ming krijgen om jongens, meestal jeugdspelers, in groepjes van 2 te laten ko- men testen. Onze jeugdwer- king staat als top aange- schreven op interprovinciaal niveau waardoor spelers zich komen aanbieden. Andere verlaten ons dan weer naar provincialers in de omge- ving. De leemtes goed opvul- len kan je alleen door iemand persoonlijk te zien.” Welke initiatieven neemt de club zelf om de financië- le tekorten te verminde- ren? “Temse heeft wat de A-kern betreft vorig seizoen de te- ring naar de nering gezet waardoor we daar geen pro- blemen hebben. Het moei- lijkste is om vandaag een rendabel oefenprogramma op te stellen want wat betreft de toekomst is het voor ie- dereen koffiedik kijken.” Alain Vereecke en KSV Temse ondervinden vooral veel praktische moeilijkheden door de coronacrisis Het coronavirus hakt ook flink in op de activiteiten van de clubs in de regio. Niet alleen Waasland Be- veren of Lokeren hebben de activiteiten moeten stopzetten, ook ploegen van het amateurniveau zoals KSV Temse onder- vinden heel wat hinder. DIRK VAN BRUYSEL Algemeen manager Alain Vereecke: “Het moeilijkste is om vandaag een rendabel oefenprogramma op te stellen.” ERIKWESTERLINCK Van Impe als veldtrainer.” Galaxy Haaltert wil ook als nieuwkomer geen meeloper worden in eerste provinciale. “We schrijven volgend sei- zoen ook een B-ploeg in die dan in derde provinciale start. Een B-ploeg is een vereiste voor wie naar nationale pro- moveert. Zo bereiden we ons voor op de volgende stap. Naast een B-ploeg willen we ook verder werk maken van de jeugdwerking. Zo voegden we met Jasper Buyl een speler van eersteklasser FT Antwer- pen toe aan de staf. We spiege- len ons niet aan Aalst dat spor- tief misschien verder reikt, maar minder op kameraad- schap boogt zoals bij Galaxy waar spelers uit de buurt van de nabije kerktorens een vriendenbende vormen met Kyan Van Impe, Kevin Detaille en Dylan Paerewijck.” (rwd) W Galaxy Haaltert wil geen meeloper worden in eerste provinciale. JORDIDEKNIBBER Jordi De Knibber geeft vol- gend seizoen de fakkel als hoofdcoach door aan Chris De Deyn en gaat zelf door als T2. “We zijn pas twee jaar aange- sloten bij de KBVB. Vorig jaar eindigden we tweede na Cre- lan Ninove, maar promoveer- den we mee. Dit jaar stonden we samen met Doordrijvers Denderleeuw op kop toen de competitie werd stilgelegd, maar we werden kampioen met een beter doelsaldo. Ga- laxy wil graag met eigen jeugd hogerop. We kiezen bewust voor een andere aanpak dat FT Aalst waar het kapitaal regeert en spelers van buiten de regio worden aangetrokken. Onze thuislocatie situeert zich in de Aalsterse sporthal Ten Rozen. In Groot-Haaltert kunnen we alleen terecht in de Dender- houtemse sporthal in de Pasto- rijweg, maar die bleek volge- boekt.” “Het is ons streefdoel om de ploeg van de Denderstreek te worden. Op één jaar tijd trok- ken we liefst dertig jeugdspe- lers aan. We zorgen voor de technische ondersteuning. We trokken dan ook twee jeugd- trainers aan. De naar Stan- daard Denderleeuw verhuizen- de doelman Aaron De Raes als keeperstrainer en de Dender- houtemse topschutter Yannick ZAALVOETBAL 2DE PROVINCIALE ZVC GALAXY HAALTERT “We willen met eigen jeugd hogerop” Terwijl Hamme en Aalst de poort naar eerste klasse proberen open te wrikken, schiet ook Galaxy Haaltert als een komeet de hoogte in met twee promoties op rij. Stichter Jordi De Knibber klinkt ambitieus. ZVC Galaxy Haaltert wil de ploeg van de Denderstreek worden Tot 1 juni wordt er in ons land sowieso niet gekoerst. Maar ook in de weken nadien hebben tal van organisatoren al zelf beslist omhunwedstrijd te schrappen. Dat is in Oost-Vlaanderen het geval met de BeNe Ladies Tour (etappe in Zulte op 11 juli), Fle- mish Ladies Race in Zottegem op 18 juli, Omloop Het Nieuwsblad voor junioren in Boekhoute op 19 juli, Erondegemse Pijl voor vrou- wen elite op 1 augustus en de wedstrijden voor vrouwen op 29 augustus en de beker van België- wedstrijd voor nieuwelingen op 30 augustus, allebei in Nederhas- selt. Het vermoeden leeft dat dit lijstje de komende dagen en we- ken nog langer zal worden. (gsg) WIELRENNEN AFGELASTINGEN Lijstje met afgelaste koersen wordt langer VOETBAL 2DE AMATEURKLASSE JERRY BAETENS SKN SINT-NIKLAAS “Geen contacten met Sporting Lokeren” Er duiken steeds vaker ge- ruchten op over gesprekken tussen SKN Sint-Niklaas en Sporting Lokeren. “Wij horen die roddels ook”, zegt voorzitter Jerry Baetens. “Ik kan alleen maar zeggen dat die geruchten totaal uit de lucht gegrepen zijn. Er zijn geen contacten over een sa- menwerking of overname of fusie met Sporting Lokeren en die zijn er ook nooit geweest. Dit is alweer een roddel die door de naburige clubs ver- spreid is om ons imago te be- schadigen. Net zoals dat eer- der gebeurde over onze jeugd- werking. Steeds weer krijgen wij enorm veel tegenwerking, er kruipt veel tijd en energie in om dat iedere keer opnieuw te weerleggen. Het lijkt wel alsof bij ons alles kapot is maar dat is helemaal niet zo. We zijn weer gestart met een nieuwe VZW. Naast mezelf zetelen daar Sabrina Temmerman en Kurt Van Acker in. Guido Van Lijsebetten is adviseur.” “En net nu we weer aan de opbouw bezig zijn, overvalt het coronavirus ons. De impact zal enorm zijn. Geen wedstrijden en geen trainingen. Ook dat laatste is belangrijk want onze kantine is in normale omstan- digheden iedere dag open. Geen jeugdtornooien, de spon- soring die dreigt stil te vallen.” “Maar we moeten vooruit en ook daarom hebben we verzet aangetekend tegen de degrada- tie vanwege het plots stopzet- ten van de competitie. Ons dossier is ingediend, ik neem aan dat we binnenkort uitge- nodigd zullen worden. Voorlo- pig wij alleen, want Hamme haakte in laatste instantie nog af. Voor het overige blijven we inzetten op jonge voetballers en starten we volgend seizoen ook met een B-ploeg in vierde provinciale”, besluit de Sint- Niklase voorzitter. (hmb) ATLETIEK AFGELASTING IFAM De Vlaamse Atletiekliga be- sliste omde sperperiode voor de com- petities te verlengen tot 1 juni. Dat be- tekent onder meer dat de IFAMMee- ting in Oordegem, die voorzien was op 30mei, dit jaar van de kalender ver- dwijnt. Er wordt immers geen vervang- datum voorzien. Verder werd beslist omde nationale kampioenschappen in het Koning Boudewijnstadion te ver- plaatsen naar midden augustus. (wgo) VOETBAL 2DE AMATEURKLASSE CEDRICMITU (AALST): LON- DERZEEL Aanvaller Cedric Mitu ruilt Eendracht Aalst voor SK Londer- zeel. (rwd) 1STE PROVINCIALE SKBERLARE BramDe Smedt neemt volgend seizoen afscheid van SK Berlare. Hij legt daar zijn functies als gerechtigde correspondent en wedstrijdscout neer. (ddd) 2DE PROVINCIALE SKLDOORSLAAR Voor Mike Lau- reys is de promotie naar eerste provin- ciale het mooie einde van een ferm hoofdstuk SKLD (8+5 seizoenen als speler en 2 seizoenen als T2). Het voetbal zal immers niet meer combi- neerbaar zijnmet de nieuwe frituur die hij op de markt van Lokeren gaat uit- baten. TomDe Clerck volgt hemop als assistent van trainer Stefan Van Den- der. Aanhoudende knieproblemen noopten de verdediger te stoppenmet voetballen. (kcz) VROUWENVOETBAL 1STE NATIONALE ZULTEWAREGEM Romy Camps (19), een verdediger die bij AA Gent speelde, en Amber De Priester (22), eenmiddenvelder met een verleden bij Club Brugge, AA Gent, RCWare- gemen...ZulteWaregem, zijn de nieuwkomers. (rm) 1STE PROVINCIALE E. ZELE Net als Ellen Ydens ruilt ook de 20-jarige Jana D’haen volgend sei- zoen het shirt van HardyWaasmunster voor dat van Zele. (kcz) DECLERCQ (MERELBEKE): BORSBEKE Defensieve middenvel- der Jana De Clercq trekt van KFCMe- relbeke naar het naar eerste provincia- le gepromoveerde De Toekomst Bors- beke. Met Febe Den Haese volgt een speelster met hetzelfde profiel dezelf- de weg. Beide speelsters werden ge- vormd bij AA Gent. (rwd) HANDBAL VROUWEN DONBOSCOGENT Twee ex-speel- sters verklaarden zich intussen ak- koord omnaar de Gentse club terug te keren. Sarah De Smet maakte de over- stap van DHWAntwerpen en Ellen Missotten verlaat Uilenspiegel. (gsg)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz