Persoverzicht april 2020

sport • WOENSDAG 8 APRIL 2020 hbvl.be s5 verdelen van het Europese geld voorlopig alleen maar zouden winnen. Oké, RSCA gaat ervan uit dat één van de volgende drie seizoenen wel Europees gaan voetballen,maar zijner garanties? Het worden dus nog pittige dis- cussies over wat de juiste vorm van solidariteit is. Op veel good- will voor zijn Europese voorstel moet Marc Coucke niet hopen. Veel clubs vinden dat de miljar- dair de markt heeft ontwricht door spelers veel te duur te beta- len en nu maar zijn toptalenten moet verkopen in plaats van geld te ronselen. Bij zijn ex-club KV Oostende leeft zelfs volgend ge- voel: Als Coucke wil dat iedereen solidair is, dat hij dan solidair is met ons en de schulden kwijt- scheldt waarmee hij KVO opza- delde . H et wordt sowieso drummen in het na- jaar, nadat enkele Diamond League- meetings, zijnuitge- steld (zie onder). Het goede nieuws: aan de da- tum van de Memorial – 4 sep- tember – kan niet worden ge- morreld. Bob Verbeeck, CEO vanGolazo, organisator van de Memorial: “Webehoudenonze datum, andere meetings kun- nen die plek niet innemen. Op dit ogenblik werken we alsof de Memorial plaatsvindt. Uiter- aard volgen we de richtlijnen uropese eld” ijzen’. vragen in deze VOETBAL Aanvoerders Jupiler Pro League richten spelersraad op - Onder impuls van spelersvak- bond Sporta richten de aanvoer- ders een spelersraad op. Die zou standpunten innemen in belang- rijke dossiers zoals het stopzet- ten en hervatten van de competi- tie in coronatijden. (b) ATLETIEK Nafi Thiam is Europees Atlete van de maand maart - De olympische kampioene zeven- kamp scherpte op 1 maart het Belgische indoorrecord versprin- gen aan tot 6m79. Voor de 25-jarige Thiam is het de derde keer dat ze de onderscheiding krijgt. (b) AUTOSPORT WRX Spa verhuist - De Belgi- sche manche om het WK rallycross in Francorchamps verhuist van 15-16 mei naar 3-4 oktober. (mc) HANDBAL Dreamteam - De verkiezing van het dreamteam in de BeNeleague 2019-2020 heeft het volgende resultaat opgeleverd: doelman: Clem Leroy (Bocholt); rechter hoek: Bart Köhlen (Pelt); rechter opbouwer: Serge Spooren (Bocholt); spelverdeler: Dario Polman (Bevo); linker opbouwer: Joao Ramos (Lions); linker hoek: Tommie Falke (Pelt); cirkelspeler: Yves Vancosen (Visé). (ik) BASKETBAL Limburg United C: De club (1ste landelijke) ziet twee spelers vertrekken. Gardy Dreesen zal volgend seizoen bij Aarschot spelen en Tijs Smeets bij Hasselt B. (jope) FC LIMBURG MOLENBEERSEL: Molenbeersel (4B) heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Jor Bocken (Elen), Jeffrey Erkens (Voorsho- ven), Rick Goijens (Voorshoven), Jonas Meylaerts (Grimbie 69), Jorn Mooren (Voorshoven), Jochen Schlierer (Winterslag), Jelle Symons (Ellikom) en Daan Vanderstraten (Waterloos). Met Joris Goijens heeft het ook een vaste verzorger aangesteld. (bsa) MAASLAND NO: De voetbalfusie binnen de gemeente Kinrooi neemt steeds grotere vormen aan. Vanaf volgend seizoen zal Maasland NO, de vroegere fusie tussen Kinrooi, Ophoven en Kessenich, voor haar jeugdwer- king nu ook fuseren met vierde- provincialer HO Molenbeersel. Zo zullen 300 jeugdspelertjes onder één vlag uitkomen in 26 jeugd- ploegen. De seniorenelftallen van rood-zwart blijven wel nog autonoom. (edst) TERMIEN: Doelman Colin van Eijk (ex-EHC en -Spouwen-Mo- pertingen) gaat met Bram Valkeners de strijd aan voor een plek onder de lat. Zairo Swerten (Hasselt) wordt derde doelman. Aanvaller Jari Buntinx (ex-Patro) is aangetrokken als wissel op de toekomst. (gsb) GROTE HEIDE: Davy Belmans heeft op Facebook aangekondigd dat hij zijn voetbalschoenen toch nog niet opbergt en na drie jaar Grote Heide (2A) de overstap naar Lutlommel maakt. (bs) BOCHOLT: Stijn Wertelaers en Andy Peeters verlengden. Devon Maes (Hasselt) en Dimitri Vanhaen (Dessel) lijken op weg naar de uitgang. (edst) Al vijf Diamond League-meetings uitgesteld Vijf van de vijftien Diamond League-meetings, een regel- matigheidscriterium dat de beste meetings ter wereld groepeert, zijn geannuleerd tot eind mei. Eigenlijk waren het er zes, maar Shanghai heeft intussen een nieuwe datum gekozen, op 13 augustus. Hoe dan ook wordt het drummen, net zoals in de meeste andere sporten, om elke topmeeting – gesteld dat ze nogwillen/kunnenorga- niseren dit jaar – op de kalen- der te krijgen. Voorlopig start het internationale atletieksei- zoen op 11 juni in Eugene, maardat is, geziende situatie in Amerika, hoogst onzeker. (hjb) DE (VOORLOPIGE) KALENDER: In Doha, China, Stockholm, Rome/Napels en Rabat voorlopig geen meetings. FOTO ISOPIX X Doha (uitgesteld), China (uitgesteld), Stockholm (uitgesteld), Rome/Napels (uitgesteld), Rabat (uitgesteld) X Eugene (7 juni) X Oslo (11 juni) X Parijs (13 juni) X Londen (4 juli) X Monaco (10 juli) X Shanghai (13 augustus) X Gateshead (16 augustus) X Lausanne (20 augustus) X Brussel (4 september) X Zürich (11 september) “Memorial met 20.000 man is een optie” van Volksgezondheid, alle sport- evenementen zijn daaraan secun- dair. Al denk ik wel dat we dit jaar nog atletiekwedstrijden zullen zien, in China was al een eerste meeting.” Mee evolueren Meetingorganisator Cédric Van Branteghem: “We zullen evolue- renvanwedstrijdeneventueel zon- der publiek naar ‘geografisch be- perkte’ meetings. Ik kan mij voor- stellen dat ergens eind augustus Europese wedstrijden met Euro- pese atletenmogelijk zijn,met lan- den die ongeveer in dezelfde coro- naflow zitten. Amerika loopt op dit ogenblik duidelijk achter, en breekt corona in Afrika helemaal uit of niet? Die bekommernis was de belangrijkste reden om de Olympische Spelen uit te stellen: het ging niet zozeer om Japan, wel om iedereen binnen te laten in Ja- pan.” Op het vlak van buitenlandse toe- schouwers hoeft deMemorial zich weinig zorgen te maken, het over- grote deel zijn Belgen. Elke atleet ter wereld toelaten, is een ander verhaal. Social distancing De social distance wordt ook be- langrijk. Als sportevenementen zijn toegelaten én buitenlandse toppers zijn welkom, kan het een optie zijn om de Memorial voor 20.000 in plaats van 40.000 man te organiseren met meer ruimte tus- sen toeschouwers.” Ook een meevaller: AG, dat als titelsponsor vorig jaar wilde af- haken, toont zich bereid om nog een jaar door te gaan ter financië- le overbrugging. Renovatie stadion Een ander struikelblok: de renova- tie van het Koning Boudewijnsta- dion sleept al jarenaan enkanniet zonder de politiek - die dezer da- gen andere zorgen heeft, en na de crisis nog een regering op de been moet brengen. Van Branteghem: “Dat werkt in twee richtingen: voorlopig is er geen renovatie, maar voorlopig ook geen beslis- sing om het stadion weg te doen. Uiteraard is de sleet ophet stadion dan weer groter, maar dat is nu geen hoofdbekommernis. Eerst de volksgezondheid, dan weer grote sportevenementen.” MEMORIAL VAN DAMME Hans Jacobs Ook de moeder aller sporten, atletiek, ontkomt niet aan de coronacrisis. Tot nader order gaat de Memorial Van Damme, een van de internationale topmeetings, door, zeggen de organisatoren. Al wordt het misschien een editie met iets minder volk, als volksgezond- heid dat zou voorschrijven. OLYMPISCHE SPELEN Olympische kwalificatieperiode opgeschort tot 1 december Wereldatletiekbond World Athletics schort de kwalifica- tieperiode voor de Olympische Spelen van komend jaar in de Japanse hoofdstad Tokio op tot en met 30 november, zo werd dinsdag beslist na een overlegronde met de atleten- commissie, ligavoorzitters en het Council. Gedurende deze periode tellen de behaalde resultaten in com- petities, op voorwaarde dat er wedstrijden kunnen doorgaan, niet mee in de olympische kwa- lificaties en de world rankings , die eveneens tijdelijk worden op- geschort. Concreet komen hier- mee vooral de atleten die nog geen olympischminimumwisten te be- halen in de problemen. World Athletics wil echter vermijden dat atleten benadeeld worden, omdat niet overal ter wereld de competi- ties gelijktijdig zullen worden op- gestart. Competitieresultatenblij- ven echter wel officieel gelden en kunnen ook in aanmerking ko- men voor wereldrecords. Faire beslissing Afhankelijk van de situatie we- reldwijd zal de kwalificatieperio- de op 1 december opnieuw van start gaan en lopen tot 29 juni 2021, op uitzondering van de 50km snelwandelen en de mara- thon. In die twee disciplines heb- benatleten tijd tot 31mei 2021om een ticket voor Tokio te verove- ren. In totaal zullen de kwalifica- ties, die reeds in 2019 gestart zijn, vier maanden langer duren dan voorzien was. “Deze opschorting geeft meer zekerheid aan atleten, wat betreft planning envoorberei- ding”, klinkt het bij voorzitter Se- bastian Coe. “Het is een faire be- slissing gezien het verschil in com- petitiemogelijkheden voor atleten, die vaak te kampen heb- ben met reisrestricties.” (b)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz