Persoverzicht april 2020

Sportregio ZATERDAG 4 EN ZONDAG 5 APRIL 2020 8 S VOETBAL 1STEAMATEURKLASSE Rupel Boom GiulioMapessa komt de rangen volgend seizoen versterken. De linksbuitenmaakt de overstap vande Brabantse eersteprovincialer Ixelles. (pni) 2DEAMATEURKLASSE BerchemSport Jelle vanKruijssen verlaat Berchemvoor Londerzeel. Zijn vertrekwerdopgevangen door de komst vande 21jarige spits Finn Keisers vande beloften vanBeerschot. Je­ roenVandenDriessche, TomVermeire, ByronVanBuynder, Bas Saillart, Leander Beirlant, Brent Peers, JannisMilbouen Light Nwokoro verlengdenhun contract. RoyMauroenBart Cornelissenhadden so­ wiesonogeen lopende verbintenis. Bru­ noAppels, Ken Spies en Ilias El Yazidi zijn nog inonderhandelingmet de club, maar gavenaangraagbij Berchemtewillenblij­ ven. Vande beloften komen Thomas Ver­ straelen, Ayoub El Makhoukhi, Tymo Swennen, Danil Aheyenka enArnoDe Kuyffer over naar deAkern. (hf) 4DEPROVINCIALE Alberta Schilde Bart Arnoutsmaakt de overstap van kersvers tweedeprovincialerMinderhout. (af) MariaterHeide JeroenVanhees (Heibos), ArnoRoelen (KVVDriehoek) en Jordy Palinckx (vrij) komende rangen volgend seizoen versterken. Aanuitgaande kant verlaten NielsMulders (SintJob) enYannick Peeters (Burcht) de club. (madc) Noorse De 18jarige talentvollemiddenvelder Senne vanMarcke komt over vandeU19 vanCity Pirates. (madc) Pulderbos Laurens Van Looverenmaakt de overstap van tweedeprovincialerMinderhout. (af) Westmalle Jef Snoeijsmaakt de overstap van kersvers tweedeprovincialerMinderhout. (af) HANDBAL 1STEKLASSE (V) DHWAntwerpen Iris Peeters keert na één seizoentjeDHW Antwerpenalweer terugnaar Bocholt. (ik) “Nadat ik de vraag kreeg van Berchem om terug te keren, heb ik er toch enkele nachtjes moeten over slapen”, zegt Emmerechts. “Als een club je na eenontslag en- kele jaren later terugvraagt, zie ik dat als een vormvan appreciatie. Mijn eerste passage was vooral qua timing niet ideaal. Berchem was net gepromoveerd naar de eerste amateurklasse. Jonas De Roeck was als coach nog aan de voorbereiding begonnen, maar verhuisde kort voor de competitiestart naar Sint-Trui- den. Ik kwamplots terecht bij een club die ik niet kende in een reeks die ik niet kende. De eerste resul- taten vielen niet echt mee, maar ronduit slecht was het ook weer niet. Daarom voelde mijn ontslag na amper enkele maanden toch best zuur.” Emmerechts verliet vervolgens België voor twee jaar enkwamte- recht op de Emiraten, meer be- paald bij Baniyas. “Het eerste sei- zoen trainde ik er de -18-jarigen, het tweede jaar was ik coach van de beloften. Na twee jaar keerde ik terug. Voor mijn gezin was het geen ideale situatie en zeker nu met de uitbraak van het corona- virus ben ik blij weer in België te zijn.” Investeren in de jeugd Grootste vraag is met welke am- bities Emmerechts weer aan de slag gaat op het Rooi. “De meeste clubs gaan indeeersteplaats voor het behoud. Bij Berchem zal dat niet anders zijn. Uit mijn vorige periode zijn natuurlijk al heel wat spelers vertrokken. BrunoAppels, Roy Mauro en Bas Saillart ken ik wel nog en ik herinner me ook nog Leander Beirlant. Berchem wil meer investeren in de eigen jeugd en dat project spreekt me wel aan. Ookdat heeft zekermee- gespeeld in mijn keuze voor Ber- chem. Ik krijg nu in ieder geval ietsmeer tijdommevoor teberei- den en de eigen kern, de reeks en de tegenstanders te lerenkennen. Ik ben natuurlijk ook enkele jaren wijzer geworden, hoewel mijn aanpak niet veel anders zal zijn. Het is mijn ambitie om zo goed mogelijk te doen. Laten we niet spreken over een bepaalde plaats in het klassement. Ambities kun- nen tijdens een seizoen trouwens altijdnog bijgestuurdworden.” “Dat de clubme terugvroeg, zie ik als een appreciatie” Geert Emmerechts wordt volgend seizoen de opvolger van Frank Magerman als nieuwe coach van Berchem Sport. Voor Emmerechts, die een contract voor één seizoen tekende, wordt het zijn tweede doortocht als coach op het Rooi. Van augustus tot november 2017 stond hij al eens aan het roer van geel-zwart, maar een groot succes werd dat toen niet. Geert Emmerechts keert na korte periode in 2017 terug als trainer van BerchemSport Voetbal 2de amateurklasse: Berchem Sport Van augustus tot november 2017 was Geert Emmerechts al eens coach van Berchem Sport, maar een groot succes was dat toen allerminst. FOTO GOYVAERTS HUGO FRET Ietwat in de schaduwvan de vrou- wen zijn ook demannen van Phant- oms Boomaaneenbest opmerkelijk parcours bezig. De ploeg van coach Yannick Lambreghts pakte afgelo- pen seizoen op indrukkende wijze de titel in tweede landelijke en hoopt volgendjaar ook ineerste lan- delijke van zich te doen spreken. Daarvoor haalde de club eerder al ZedPeeters(Melsele, ex-Gembo)en Thierry Cools (Aarschot) aan boord. Deze week besloot ook Axel Ibens de stap te zettenvanBornem. De naam Ibens doet in het Ant- werpse basketbalwereldje uiteraard een belletje rinkelen. Opa Gilbert “Gibbe” Ibenswas indezestigenze- ventig jarenlang internationaal, maaktegrote sier bij Antwerpse, Pit- zemburg en Racing Mechelen en werd in 1968 zelfs uitgeroepen tot Belgische Speler van het Jaar. Ook papa Steve Ibens is een ex-Belgian Lion, was ondermeer aande slagbij BergenenOkapi Aalstar en is tegen- woordig coach van tweedeklasser Guco Lier. Lesgeven van thuis Nu is het dus tijd voor de derde ge- neratie. Tot 2017 speelde de intus- sen 24-jarige en 1m90 grote Axel Ibens nog bij Soba. “Daar heb ik de periode in tweede klasse nog meegemaakt”, zegt de Antwerpse shooting guard. “Nadat Sobabesloot ombewust eenstap te- rug te zetten, trok ik naar Bornem waar ik uiteindelijk drie seizoenen actief ben geweest. In februari be- sloten ze in Bornem dat iedereen weg mocht. Phantoms toonde inte- resse en na een gesprekmet de club en coach Yannick Lambreghts had ik meteen een goed gevoel. De club toonde veel ambitie en op deze ma- nierkanikinookineerstelandelijke blijven aantreden. Of ik geen ambi- tiemeer heb omhogerop te spelen? Tochwel,maar niet tenkostevanal- les. Met mijn vriendin woon ik te- genwoordig op Linkeroever. Ik ben er leerkracht in het stedelijk onder- wijs. Door de coronauitbraakgeef ik nu ook les van thuis. Ik ben eens be- nieuwd of we na de paasvakantie weer naar school mogen. Daarnaast hoop ik natuurlijk snel weer op de basketbalcourt te kunnen staan. Al is de gezondheid nu natuurlijk even het belangrijkste. In Boomwil ik in eerste instantie opnieuwplezier be- leven aan het basketbal. Op termijn wil Phantoms ook met de mannen doorstoten naar de nationale reek- sen. Ik kan me daar perfect in kan vinden.” (cpm) “Met Phantoms op termijn de stap zetten naar de nationale reeksen” Het huiswerk bij de mannen van Phantoms Boom lijkt zo goed als rond. Naast Zed Peeters en Thierry Cools haalde de ploeg, die afgelopen seizoen kampioen speelde in tweede landelijke, nu ook Axel Ibens aan boord. Ibens (ex-Soba) was afgelopen seizoen nog aan de slag bij Bornem. 24jarige Axel Ibens (exSoba) ruilt Bornemvolgend seizoen in voor Boom Basketbal 1ste landelijke (m): Phantoms Boom Met zijn keuze voor Phantoms Boom blijft Axel Ibens volgend seizoen toch aan de slag in eerste landelijke. FOTO GOYVAERTS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz