Persoverzicht april 2020

VLAAMSEARDENNENMEETJESLAND SPORTREGIO Heeft u nieuws? Mail naar Marie Anne Devos en Marc Reunes sportoost@nieuwsblad.be VLAAMSEARDENNEN-MEETJESLAND GEERTDERYCKE VOETBAL 3DE AMATEURKLASSE OLSA BRAKEL “Transfers toch afgerond” Nu Geel toch nog een uitweg zoekt om een licentie te beha- len, weet Olsa nog altijd niet of het in tweede dan wel in derde amateurklasse moet starten. Stephan Van Den Berghe (in- zetfoto) en Bart Vermeulen spreken duidelijke taal. “Geel voldoet volgens ons niet aan de voorwaarden. Dromen mag dus. Wat er ook gebeurt, we hebben onze transfers al enke- le weken afge- rond.” Maar er is dus jammer genoeg ook co- rona. “We pro- fileren ons te- recht als club met een hart. Als sportteam met oog en zorg voor ons sociaal netwerk en welzijn van de leden zijn we zwaar geïmpacteerd. Dit is fi- nancieel een zware kaakslag. Toch moeten wij het hoofd bo- ven water houden. We geloven dat Olsa sterker uit deze crisis- periode komt.” Wat de reikende handen be- treft van andere instanties, zit- ten ze evenzeer op dezelfde golflengte. “De aangereikte reddingsboeien zijn een tijde- lijk hulpmiddel. Er zijn geen evenementen en activiteiten meer. De vaste kosten blijven echter onverminderd doorlo- pen. Tussen half mei en einde juli zijn het traditioneel dode maanden. Vanaf augustus ho- pen wij opnieuw onze activi- teiten te lanceren. Onze club is dankzij een deugdelijk beleid en weloverwogen keuzes aan- gewezen om zichzelf te bered- deren en slaagt daar wonder- wel in. Om voetbal- en vrije- tijdsactiviteiten te blijven aanbiedenmet oog op een kwa- litatief, pedagogisch en gevari- eerd aanbodmoetenwij met de plaatselijke autoriteiten alle registers opentrekken”. “In mei vorig jaar werd het masterplan ‘Olsa 2.0’ uitge- werkt. De bedoeling is sportief en financieel gezond te blijven. De ploeg stap voor stap verder uitbouwen, ook na de corona- crisis, is de doelstelling. De club maakte gebruik van de aangeboden steunmaatregelen, maar dit betreft geen uitstel of afstel van bepaalde verplich- tingen. Het zou wel een foute boodschap zijn om de eindge- bruiker in deze tijden op bijko- mende kosten te jagen. Een warme club als de onze kan al- leen maar overleven met het hart op de juiste plaats. Niet af- latend enthousiasme en de vrijwillige hulp en bijdrage van veel medewerkers en Olsa-be- lievers staan voorop. Met ie- dereen hopelijk in goede ge- zondheid bouwen wij samen aan de weg vooruit.” Voorzitter Van den Berghe en CEO Vermeulen weten nog niet in welke reeks ze komend seizoen spelen Ook bij Olsa Brakel komt de coronacrisis uiteraard hard aan. Voorzitter Ste- phan Van den Berghe en CEO Bart Vermeulen le- ven bovendien in de onze- kerheid: ze weten nog niet in welke reeks ze ko- mend seizoen uitkomen. ROGER MARLIER Juichende spelers van Olsa Brakel: ze hopen stiekem dat ze alsnog de promotie kunnen vieren. GDR Handbalclub Eeklo heeft er een geslaagd seizoen opzitten. Zowel de mannenploeg in liga 2 als de regioploeg spelen vol- gend seizoen een reeks hoger, dit respectievelijk in liga 1 en liga 3. Dat is zeker nu de Belgi- sche handbalbond recent be- sliste om de huidige klasse- menten als eindrangschikking te weerhouden. “Het is de eerste keer in de clubgeschiedenis dat we erin slagen om met twee mannen- ploegen in de liga-reeksen te spelen”, vertelt Thomas Lie- vens namens het bestuur van de Eeklose handbalclub. “Er zit schwung in onze club- werking. De eerste ploeg zal in Liga 1 tegen heel wat bekende gezichten uitkomen. Boven- dien zullen we ook enkele op- leidingsploegen van de groot- ste clubs van het land treffen. Het is natuurlijk jammer dat we beide titels nog niet konden vieren, maar dat feest volgt la- ter wel”, aldus nog Lievens over de bijzondere situatie waarin we nu leven. Coaches blijven aan “De toekomt oogt mooi, want met een sterke U16 en U18- lichting in de wachtkamer wil- len we op termijn ook onze ei- gen opgeleide jeugdspelers kansen blijven geven. Het is de ambitie om met beide Liga- ploegen volgend seizoen het behoud af te dwingen. Positief nieuws is alvast dat Koen Blon- deel in Liga 1 en Patric Weckx in Liga 3 als coaches aanblij- ven. We hebben ook geen weet dat er spelers van de huidige kernen naar andere ploegen vertrekken.” “Ondertussen houden we zelf de ogen open voor mogelijke opportuniteiten, al gaan we er wel vanuit dat we ook zonder versterkingen ons mannetje kunnen staan. Het handbal in Eeklo vaart een mooie koers”, zo besluit een enthousiaste Thomas Lievens. (gsg) HANDBAL LIGA MANNEN Promotie voor twee teams van HC Eeklo VOETBAL/CORONACRISIS 2DEPROVINCIALE JAN ARICKX ZEVEREN SPORTIEF “Hopen op de A-reeks voor onze eerste ploeg” Zeveren Sportief zal het annu- leren van enkele manifestaties op een andere manier proberen te compenseren. “Ons toernooi van 1 mei vervangen we door een kleinere editie op 11 novem- ber,” aldus woordvoerder Jan Arickx. “Ons afgelast eetfestijn wordt een kersthappening op het einde van dit kalenderjaar. Wij voeren een financieel strak beleid. Dit is onze topprioriteit. Ons budget voor volgend seizoen is al rond, waardoor wij tegen een stootje kunnen. Het is afwachten op welke manier de sponsoring eventueel zal teruglopen. Wij hopen met de eerste ploeg in de A-reeks te worden ingedeeld. De publieke belangstelling is daar groter dan in de B-reeks.” (jp) VOETBAL/CORONACRISIS 3DEPROVINCIALE WIM DE VEIRMAN FC DESTELBERGEN “Stop die exuberante bedragen voor spelers” Bij FC Destelbergen zal het be- halen van de titel op een later moment moeten gebeuren. “On- ze grootste verlies was het annu- leren van ons paastoernooi met liefst 72 ploegen”, aldus voorzit- terWimDe Veirman. “Ik schat ons verlies op 25.000 tot 30.000 euro, op voorwaarde dat we op een normale manier aan het volgende seizoen begin- nen. Ik hoop vooral dat er een eind zal worden gemaakt aan de exuberante vergoedingen voor spelers. Wij betalen niet slecht maar ik viel soms van mijn stoel toen ik bepaalde eisen van kan- didaat-nieuwkomers hoorde. Het is mogelijk dat wij tijdens de zomer niet naar het buitenland mogen. Laat ons dan maar heel wat toernooien organiseren.” (jp) VOETBAL/CORONACRISIS 4DEPROVINCIALE JAN DEWAELE CERCLE MELLE “We krijgen heel veel nieuwe aanvragen” Cercle Melle hoopt tegen begin augustus op het A-terrein in de Wezenstraat over kunstgras te beschikken. Alle trainingen kun- nen ook op die accommodatie doorgaan. “Er zullen door de ccrisis enkele clubs verdwijnen”, meent voorzitter Jan Dewaele. “We krijgen veel aanvragen van kandidaat-nieuwe spelertjes om zich bij ons aan te sluiten. Ons kunstgras wordt een grote troef. We houden een wachtlijst bij, want we geven de voorkeur aan onze huidige leden. Zij worden verzocht om ten laatste op 31 mei hun lidgeld voor het seizoen 2020-’21 te betalen, dan wel ons te laten weten dat zij stoppen met voetballen. We kunnen na- dien de kandidaten op onze wachtlijst aanschrijven.” (jp) VOETBAL/CORONACRISIS 4DEPROVINCIALE STIJN VERDONCK SK MERELBEKE “Er liggen meerdere scenario’s op tafel” SK Merelbeke heeft een spor- tief zeer matig seizoen achter de rug en wordt ook hard door de pandemie getroffen. “Het gaat niet alleen over het budget maar ook over het aantal medewerkers”, zegt coach Stijn Verdonck. “Wij zullen binnen enkele weken of maanden evalu- eren over hoeveel echte club- mensen we nog beschikken. Er liggen voor volgend seizoen meerdere scenario’s op tafel. Het is voorlopig koffiedik kijken hoe de toekomst er zal uitzien. Ons bestuurlijk duo, dat zich met heel veel taken bezighoudt, zal moeilijke knopen moeten ont- warren en/of compromissen sluiten. Alle betrokkenen zullen zich hier onvoorwaardelijk moe- ten naar schikken.” (jp) WIELRENNEN TWEEDAAGSE MEMORIAL BJORG LAMBRECHT De Me- morial Bjorg Lambrecht, een twee- daagse voor beloften, verschuift naar het weekend van 29 en 30 au- gustus, met wedstrijden in Ursel en Knesselare. De wedstrijden voor as- piranten en miniemen van 22 april verhuizen naar 20 september. (fdg) VOETBAL 2DE AMATEURKLASSE ZELZATE Als laatste van de kern verlengde nu ook Emmanuel-Kofi Nyarko zijn verbintenis met KVV. Joshua Boogaard en Cedric Cornet- te ,(beiden Assenede), Robin Khalfa (Mariakerke) en Jason Baeke en Ar- ne Peirsman (beiden Wachtebeke) verlaten de Kanaalploeg. (vhe) VOLLEYBAL 2DE DIVISIE (M) D’HONDT OUDENAARDE B Naast opposite Ewout Bekaert en hoekaanvaller Robbe De Vuyst, die volgend seizoen de kleuren van buur Gavere verdedigen, verlaat ook setter Len De Smijtere het B-team van D’Hondt Volley. Hij trekt naar Kalken. Dat promo- veerde naar nationale 3 of niveau vier. (ivh) BASKETBAL 1STE PROVINCIALE (M) UPKOT SPARTA LAARNE Al- gemeen voorzitter bij Upkot Sparta Laarne Tom Monsieur meldt dat Koen Van Bouchaute de nieuwe trai- ner wordt van de mannenploeg in eerste provinciale. Hij volgt Jurgen Bouderez op, die als jeugdcoördinator verder aan de ploeg verbonden blijft. Van Bouch- aute was vorig jaar actief bij Tigers Evergem en maakt nu dus de over- stap naar Laarne. (jgn) WATERPOLO LENSSENS CUP AFGELAST De Lenssens Cup, het outdoorwater- polotoernooi dat ieder jaar door de Gentse Zwemvereniging in de Blaar- meersen wordt georganiseerd als voorbereiding op het nieuwe sei- zoen, zal dit jaar niet doorgaan. Het toernooi was voorzien van 28 tot 30 augustus maar daar is nu dus een streep door getrokken. (gsg) HANDBAL JEUGD GEEN ARTEVELDECUP Hand- balclub Don Bosco Gent trekt een streep door de Arteveldecup die dit jaar op 30 en 31 mei stond gepro- grammeerd. Aan dit internationaal jeugdtoernooi nemen ieder jaar ploegen uit binnen- en buitenland deel. Er komen dus normaal heel veel buitenlandse gasten ver de vloer. (gsg) AUTORALLY OUDENAARDE Op de herwerkte UCI-kalender zou de Ronde van Vlaanderen doorgaan op zondag 11 oktober 2020. Maar op dezelfde dag staat ook de Aarova Short Rally op het program- ma. Beide sportevenementen wor- den in en rond Oudenaarde georga- niseerd, zodat één van beiden hierin zal moeten wijken. Praktisch zou dit anders voor onoverkomelijke pro- blemen zorgen. “De burgemeester zal hierin een beslissing moeten nemen, maar dat beide evenementen niet op dezelfde dag kunnen doorgaan, lijkt me dui- delijk”, stelt Hugo Van Opstal na- mens de rally van Oudenaarde. “Het is nog niet duidelijk of we kun- nen schuiven met deze datum. Voor iedereen zijn de plaatsjes in het na- jaar beperkt.” Hopelijk kan de gezondheidsraad vrijdag duidelijkheid scheppen hoe het verder moet met alle sporteve- nementen, want er zijn nog redelijk wat vragen. (gsg)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz