Persoverzicht april 2020

VLAAMSEARDENNENMEETJESLAND SPORTREGIO Heeft u nieuws? Mail naar Marie Anne Devos en Marc Reunes sportoost@nieuwsblad.be VLAAMSEARDENNEN-MEETJESLAND VOETBAL 3DE AMATEURKLASSE DE JONGE (LOCHRISTI): VOORDE-APPELTERRE Doel- man Yente De Jonge (17) trekt van SK Lochristi naar KFC Voorde-Appel- terre, waar de Meerbekenaar als tweede doelman zal fungeren dit in opvolging van Yannick Van Zel, die naar derdeprovincialer Eizeringen vertrekt. Ook Denderhoutem trok aan de mouw van de zoon van ex-doelman Thierry De Jonge. (rwd) 2DE PROVINCIALE NOKERE KRUISHOUTEM De club kreeg recent melding van de volgende ontslagen: Mathias en Thi- bault Vanderstraeten (terug naar oorspronkelijke club FC Petegem ?), Kyanu Delrue, Domien Grillaert, Ben Leyman en Jordy Vanhoutte (Eine). (rm) 3DE PROVINCIALE NOKERE KRUISHOUTEM B Na Maxim Corbanie (Ingooigem) kiezen nu ook Cedric Reynvoet (Jong Vijve) en Davy Dewever (Des- selgem) voor een nieuwe uitdaging. (rm) VROUWENVOETBAL 3DE PROVINCIALE SK RONSE LADIES De vrouwen- ploeg wil volgend seizoen sterk voor de dag komen. Eva Delameilleure is, zoals het vorige seizoen, de T1. Ghozzi Meyssa vertrekt naar Olsa Brakel Ladies (1ste provinciale). Captain Lies Ceulemans ziet Jony Taillieu en Aliya Taverna als twee vrije speelsters de kern verruimen. De club speelt, net zoals de man- nenploegen, op de terreinen van SK Ronse langs de Leuzesteenweg. Met de aanleg van een kunstgras- veld in het tussenseizoen zijn er vol- gend seizoen meer speelmogelijk- heden voorzien. (rm) HANDBAL LIGA EEKLO Handbalclub Eeklo heeft er een geslaagd seizoen opzitten. Zowel de mannenploeg in liga 2 als de regioploeg spelen volgend sei- zoen een reeks hoger, dit respectie- velijk in liga 1 en liga 3. De bond heeft namelijk beslist dat de huidi- ge klasseringen tellen. (gsg) VOLLEYBAL 1STE NATIONALE (M) OUDENAARDE Sven Blansaer stopt als trainer bij Oudenaarde (mannen 1ste nationale). Blansaer begon sterk aan het sei- zoen, onder meer met een sterk be- kerparcours en uiteindelijk de uit- schakeling door Menen, maar mis- te finaal net de play-offs. (divb) WATERPOLO MICHAEL DE BOEVER WORDT TRAINER MZV Micha- el De Boever volgt Frank Degryse op als coach van MZV Eeklo. Frank De- gryse blijft bij de werking van de club betrokken. Hij wordt trainer van de jeugd en moet de nodige doorstroming naar het eerste team mee helpen garanderen. Nick Tim- merman en Jens Lemmens zetten een punt achter hun carrière. “Voor- al de afwezigheid van Nick Timmer- man zal gevoeld worden. Hij was trainer van verschillende jeugdploe- gen en lag mee aan de basis van de waterpolovorming van heel wat hui- dige jeugdspelers”, stelt de clublei- ding. MZV Eeklo speurt intussen naar ver- sterking. “Het huidige team is niet gewapend voor de play-offs.” (gsg) WIELRENNEN ELITE ZONDER CONTRACT GEEN KOERS IN ZELZATE De avondwedstrijd voor elite zonder contract en beloften op vrijdag 31 juli in Zelzate vervolledigd het lijstje van afgelaste wedstrijden. (gsg) Bij de analyse van de impact die het coronavirus heeft op de basketbalcompetitie bevroegen we ook enkele clubs uit Eerste Landelijke. Zowel bij Helios Zottegem, SDHWHansbeke als Sgolba Aalter maakt men de bedenking dat weer opstarten in augustus niet evident zal zijn. Johan Boone, manager van Sgolba, wint er geen doek- jes om. “ We verwachten in ieder geval dat we kunnen starten, maar honderd procent zeker is dat niet. Uiteraard hoop ik dat er verder geen negatieve impact zal zijn, maar ik vrees ervoor. En dit over alle sporten heen.” Bij Hansbeke stelt manager Koen De Cock dat er naast het al dan niet terug opstarten nog andere onduidelijkheden zijn. “Als we al mogen herbeginnen, dan blijft de vraag of dit met publiek erbij zal kunnen. Zelfs als dit zo blijkt, dan nog zullen vele supporters misschien wel beducht zijn om zo snel al op- nieuw zo dicht samen te zitten. De regels van social distancing kunnen voor enige schroom zorgen op dit vlak. Mogelijk blijven daardoor zelfs kijkers weg. Bovendien lijdt het geen twijfel dat vele sponsors ver- lies leden en hierdoor mis- schien overwegen een jaartje af te haken. Feit blijft dat je als VZW hoe dan ook verantwoor- delijk blijft voor de aangegane engagementen naar spelers en trainers toe. Welke rol kan de VBL dan spelen om ploegen bij dit alles te ondersteunen”, al- dus De Cock. Bij Zottegem laat Lode Van de Keere een ietwat andere klok luiden. “We kunnen zeker stel- len dat bij ons zowel sponsors als spelers de club in hun hart dragen. Liefst 8 op de 13 spe- lers komen uit onze jeugdwer- king. Ik zie onze concurrentie- positie vanwege de impact van dit virus dan ook niet verwak- ken.” (jgn) BASKETBAL 1STE LANDELIJKE (M) Johan Boone (Sgolba): “Kan competitie wel starten in augustus?” VOETBAL/CORONACRISIS 2DE AMATEURKLASSE KFC MERELBEKE “Bij veel clubs water aan de lippen” Wat voor impact heeft de coronacrisis op je club? “Daar kan ik je nu nog niet op antwoorden. Wij hebben hondstrouwe hoofdsponsors die de club trouwzullenblijven in deze ook voor hen moeilijke periode. Ik schat in dat we toch 25 procent aan sponsorgeld zullen moeten inleveren. Voor veel zaakvoerders van kleinere bedrijven zijn er nu andere pri- oriteiten. De inkomsten zijn voor ons sowieso veel kleiner, nu we het eetfestijn en het paaskamp moesten annuleren. Dat bij veel clubs het water tot aan de lippen staat, is duidelijk. Pas na verloop van tijd zal dui- delijk worden hoe zwaar het coronavirus er heeft ingehakt.” De gemeente, overheid of voetbalbond zouden kunnen helpen? “Wij zijn een apart geval om- dat we buitenshuis ‘thuis’ spe- len, in De Pinte. De huur voor de sportterreinen in de Sport- straat in Merelbeke, waar de jeugdploegen spelen, en de huur vanSportparkMoerkens- heide in De Pinte hapt 20.000 euro uit ons budget. Aanklop- pen bij het gemeentebestuur vanDe Pinte zou kunnen, maar ik denk niet dat we er moeten op rekenen dat zij ons een fi- nancieel ruggensteuntje gaan geven. Rekenen op de goodwill van het Merelbeekse gemeen- tebestuur doen we wel. Uitstel van betaling zou voor adem- ruimte zorgen. Dat we de bij- dragen aan de KBVB niet moe- ten betalen, zal het verschil niet maken.” Welke initiatievenneemt de club zelf om de tekorten te verminderen? “Aan het bedrag voor het lid- geldwordt niet geraakt. Dat we nog 7.000 euro lidgeld moeten innen van vorig seizoen, is nu bijzonder zuur. Daar komt niets meer van in huis. Ieder- een heeft op dit ogenblik de mond vol over solidariteit. Met Racing Gent en FC Latem heb- ben we een overeenkomst dat we geen spelers benaderen zonder dat de clubs worden in- gelicht. Een stap in de goede richting, maar er is meer nodig om het hoofd boven water te houden. Bij ons is er een rege- ling getroffen voor het seizoen 2019-’20. Niet alles is al be- taald, maar dat komt in orde. Wat dat betreft hebben we een goede reputatie en die willen we zo houden. Niemand kan voorspellenhoe dit eindigt. Dat er drama’s volgen, valt niet uit te sluiten.” Coronavirus baart voorzitter Wilfried Van Keymeulen heel veel zorgen KFC Merelbeke ont- springt de degradatie- dans na het voortijdig stopzetten van de compe- titie. Voorzitter Wilfried Van Keymeulen leeft mee met Sint-Niklaas en Ham- me, ploegen die geen eer- lijke kans kregen in de degradatiestrijd. FREDDY DE GEEST Wilfried Van Keymeulen: “Regeling getroffen voor dit seizoen.” GEERTDERYCKE VOETBAL/CORONACRISIS 2DEPROVINCIALE DIRK VAN DORPE EENDRACHT MACHELEN “Lidgelden aanpassen en prijzen herbekijken” “De financiële impact is niet te onderschatten”, weet clubsecre- taris en gerechtigd correspon- dent Dirk Van Dorpe.”Een pak maandelijkse betalingen en bij- voorbeeld ook het inzaaien van de terreinen, daar is geld voor nodig. We zitten ook met een grote stock. Het annuleren van ons paastoernooi kwam hard aan. Via de gemeente of de over- heid zou een renteloze lening met minimale afbetaling op lan- gere termijn van pas komen.” “Het was eerst niet de bedoe- ling, toch zullen wij de lidgelden aanpassen. Bepaalde geplande werkenmoetenwe bevriezen. Er komt mogelijk een aanpassing van de kantineprijzen. Het orga- niseren van meer manifestaties is een optie.” (rm) VOETBAL/CORONACRISIS 2DEPROVINCIALE HUBERT VAN DE WALLE EVERGEM CENTER “Vaste kosten blijven gewoon doorlopen” “Wegens de coronacrisis heb- ben we al twee maanden geen inkomsten, maar we moesten geen spelersvergoedingen beta- len. De vaste kosten liepen ech- ter door”, zegt voorzitter Hubert Van DeWalle. “Om een financiële buffer te hebben, moeten we al in augus- tus lucratieve acties organise- ren. We moeten ook hopen dat niet veel sponsors afhaken. Het herinzaaien en de kleine her- stellingen aan het stadion, dat allemaal betaalt de gemeente Evergem. Speciale investerin- gen planden we niet, de vaste kosten worden gespreid. Het aantal ploegen wordt niet ver- minderd. Integendeel. Een tweede vrouwenteam en een U13-ploeg zijn in de maak.” (ivh) VOETBAL/CORONACRISIS 3DEPROVINCIALE MAARTEN HAECK JV DE PINTE “We hebben ons budget gewoon goed beheerd” JVDe Pinte namtwee jaar gele- den noodgedwongen een nieuwe start in vierde provinciale, dit nadat het eerder een topper in eerste provinciale was. Die be- slissing werd toen op gemengde gevoelens onthaald. De corona- crisis lijkt nu minder invloed te hebben op de rood-witten, die na de promotie naar het laagste provinciale niveau degraderen. “We hebben in de voorbije twee seizoenen ons budget als een goed huisvader beheerd”, zegt voorzitter Maarten Haeck. “We hebben bewust wat geld opzij ge- zet. Die reserve kunnen we nu goed gebruiken. Onze kern be- staat bijna uitsluitend uit spelers van eigen bodem, waardoor we ook geen hoge vergoedingen be- talen.” (jp) Er staat en fusie op til tussen FC Bonanza en SK Zandber- gen. Beide clubs voeren telefo- nisch onderhandelingen over een fusie die in feite een over- name zou betekenen van het stamnummer van Zandbergen door de Cowboys, die zo de sportieve degradatie naar vier- de provinciale zouden kunnen vermijden. Bonanza wil zo een doorstart maken in derde provinciale via het stamnummer van Zandber- gen, dat zelf sowieso alle activi- teiten stopt en wegens een ge- brek aan bestuursleden de vzw SK Zandbergen opdoekt. De vzw is eigenaar van het Zandbergse hoofdterrein en de kantine. Een hondenclub en een boogschuttersvereniging toonden al interesse voor de accommodatie. Wordt onge- twijfeld vervolgd. (rwd) VOETBAL 3DE PROVINCIALE Fusie FC Bonanza met SK Zandbergen op til

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz