Persoverzicht april 2020

NOORDRANDPAJOTTENLAND SPORTREGIO Heeft u nieuws? Mail naar Patrick Symons en Jos Huysmans sportbrabant@nieuwsblad.be NOORDRAND-PAJOTTENLAND VOETBAL SUPERLEAGUE Vrouwenploeg OHL vernieuwt grondig LEUVEN Het is weer tijd voor de jaarlijkse totale make-over bij de vrouwenploeg van OH Leuven, die liefst zeventien speelsters ziet vertrekken. OH Leuven verjongt nog meer en trekken volgend seizoen naar de Super League met een kern die gemiddeld 20,3 jaar oud is. OH Leuven lijfde ook enkele aan- winsten in, de belangrijkste na- men zijn internationals Lenie On- zia en Sara Yuceil. Vroeger deze week staken de Leu- vense vrouwen, waar Jimmy Coenraets aanblijft als coach, hun licentie op zak. (mah) 1STE AMATEURKLASSE LIERSE KEMPENZONEN Lierse Kempenzonen bereikte een akkoord met Ben Santermans. De 27-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van Lom- mel SK en tekende voor één sei- zoen met optie. De Hasselaar speelde vorig seizoen op huurba- sis voor de Pallieters en liet een sterke indruk na. Ook doelman Bernd Brughmans (THES) speelt volgend seizoen op het Lisp. Eerder deze maand werd Tom Van Imschoot aangesteld als trainer, ex-Rode Duivel Nico Van Kerckhoven wordt zijn assistent. (as) DESSEL Jens Verbeek trekt na twee seizoenen bij tweede ama- teurklasser ASV Geel naar de bu- ren van Dessel Sport. De Halenaar, die zijn jeugdoplei- ding genoot bij Sint-Truiden, zet daarmee een nieuwe stap in zijn carrière. Dessel anticipeert met de transfer van Verbeek ook op een mogelijk vertrek van Mike Smet. (rwi) BASKETBAL EUROMILLIONS LEAGUE PHOENIX BRUSSELS In Ne- der-Over-Heembeek zette voorzit- ter André Dekandelaer het licht op groen voor een nieuw seizoen in de hoogste afdeling. Phoenix Brussels gaat vol voor de licentie in de profliga. Sportief kiest de club van coach Ian Hana- van voor jonge spelers low bud- get . (rwd) HANDBAL BENELEAGUE TONGEREN Handbalclub Ton- geren heeft zich versterkt met Louis Marchal. De 22-jarige jarige opbouwspeler komt over van Visé en tekende een contract voor twee seizoenen. Voordien trok Tongeren ook al Thomas Bolaers (Cesson-Rennes) en Stephane Geradon (Eynatten) aan. Ylias D’Hanis (Hasselt), Eli- gio Pepels (Pelt) en Leiterios Sei- rekidis verlaten de club. (ik) VROUWEN SINT-TRUIDEN Annika Noordink houdt het na één sei- zoen voor bekeken bij Sint-Trui- den. De Nederlandse keert terug naar Geleen. (ik) VOLLEYBAL LIGA A VROUWEN LVL Jaraco Ladiesvolley Lim- burg blijft shoppen in Nederland. Na middenspeelster Kirsten Brö- ring kondigde de club gisteren de komst van Nova Marring aan. De 18-jarige receptie-hoekspeelster (1m82) komt over van Zwolle. Tot haar zestiende speelde ze voor Sudosa-Desto in Assen. (rkb) Hayk Milkon ruilt KVW Za- ventem in voor een voltijdse baan bij de jeugd van AA Gent. Daar neemt hij de U15 onder zijn hoede en verzorgt hij de coördinatie van U8 tot U12. Milkon begon in februari aan zijn tweede periode bij KVW Zaventem, voerde een schifting door in een veel te ruime kern en bracht zo heel kort het ver- trouwen terug, maar hij kon evenmin vermijden dat de rode lantaarn in Zaventem bleef. “Jeugdigheid en een gebrekki- ge emotionele stabiliteit speel- den ons parten. Dat leidde er onder meer vier keer toe dat we een wedstrijd met tien eindig- den”, weet Milkon, die enorm uitkijkt naar zijn nieuwe job. “Ik treedt voltijds in dienst bij een topclub die me er heel VOETBAL 2DE PROVINCIALE HAYK MILKON KVW ZAVENTEM “Alle ingrediënten om naar boven te kijken” graag bij wilde. Niet vergeten dat ik tot nu toe steeds ver- scheidene functies combineer- de, met ook nog scouting voor de KBVB en het extrasportieve luik voor KVW Zaventem.” Na de vierde degradatie in zes seizoenen stelt zich nu de vraag waar het heen moet met de club. Voorzitter Yagan liet in het verleden wel eens opte- kenen dat het potentieel er was om door te groeien naar tweede of zelfs eerste amateurklasse, maar goede spelrs kosten geld en die paar talenten uit de jeugdwerking zoals Nzinga Ngimbi (Lokeren en RWDM via Londerzeel) of recent nog de 17-jarige Johnsson Eren (City Pirates) worden snel weggeplukt. “De club is financieel gezond en stabiel”, beweert Milkon wel. “Alle ingrediënten zijn in principe aanwezig om opnieuw naar boven te kijken. Alleen zijn daarvoor bekwame men- sen, zowel spelers als mede- werkers, met een hart voor de club voor nodig.” (skm) Door het voortijdig stopzetten van de competitie degradeert Kester-Gooik naar tweede pro- vinciale. Voorzitter Pascal Van- dercammen sloot zich namens Kester-Gooik samen met twaalf andere Vlaamse clubs aan bij het verzet tegen de door Voetbal Vlaanderen vastgelegde degra- daties. “Onze raadsman Johnny Maesschalck diende een be- zwaarschrift in bij het BAS. We pleiten voor een overgangsjaar waarin geen ploegen degrade- ren. Promoties kunnen wat mij betreft wel plaatsvinden. Het zou dan wel leiden tot grotere reeksen met achttien ploegen, maar dat zou via extra degrada- ties op het einde van komend seizoen opnieuw kunnen gere- gulariseerd worden. Meer dan VOETBAL 2DE PROVINCIALE PASCAL VANDERCAMMEN VV KESTER-GOOIK “We pleiten voor een overgangsjaar” dertien clubs schaarden zich achter ons idee, maar sommi- gen haakten af wegens het kos- tenplaatje dat aan een rechtsge- ding kleeft.” Pascal Vandercammen han- delt van uit een rechtvaardig- heidsgevoel. “In een uitzichtlo- ze positie zoals Woluwe-Zaven- tem had ik geen actie ondernomen, want dan praat je over opportunisme. Bij Kester- Gooik lagen de kaarten evenwel anders. We zetten na de trai- nerswissel een 13 op 15 neer en waren genaderd tot op één punt van het sportieve behoud. Op basis van de kalender zag ik Kester-Gooik op het behoud af- stevenen. Ik wil er geen heisa over maken via de sociale me- dia, maar hoop dat Voetbal Vlaanderen op haar beslissing terug komt. Sportief zijn we al- vast klaar, want we versterkten de ploeg met het oog op een meer prominente rol in eerste provinciale waar we na de door- gevoerde kwaliteitsinjectie uit het gewoel van de gevarenzone moesten kunnen blijven.” (rwd) BASKETBAL EUROMILLIONS LEAGUE “Met Hanavan voor plaats in play-offs” Na een carrière als zaken- man in de metaalindustrie kon Grimbergenaar André Dekandelaer op rust, maar dat was buiten de grote basket- balliefde gerekend van de ge- boren Schaarbekenaar. “Phoenix Brussels is klaar voor een doorstart in de Euro- Millions League wat betekent dat we ons licentiedossier moeten indienen wat admi- nistratief een hele klus is. On- ze sponsors bleven gelukkig aan boord, maar we moeten het wel nog steeds rooien zon- der hoofdsponsor. Die zoek- tocht zal gezien de coronacri- sis zeker wel nog een paar maanden aanslepen. Het bete- kent dat we in de kostenstruc- tuur moeten snijden wat ui- teraard ook sportieve reper- cussies heeft. We trekken doelbewust de kaart van de jeugd en zullen ons beperken tot vier buitenlanders. Met Benjamin BJ Raymond strik- ten we wel al een meer erva- ren Amerikaan die overkomt van het Finse Tampere. Enke- le jaren geleden was hij nog aan de slag bij Okapi Aalstar. Ook zijn Gentse echtgenote is best tevreden met zijn terug- keer naar ons land. Met for- ward Louis Hazard haalden we een talentvolle speler weg bij tweedeklasser Ieper. Ha- zard verdiende zijn strepen voorheen in eerste klasse bij Fleurus. Pepinster en Luik. William Robeyns en Niels Foerts blijven aan boord en deden al flink wat ervaring op. We beschikken wel over 250 jeugdspelers, maar de kloof met het niveau van de profliga overbruggen blijft een heikel probleem. Als we jeugdspelers lanceren, dan spelen we die bovendien ook snel kwijt. Ser- ron en De Zeeuw zagen we voor hun buitenlandse avon- turen naar Oostende trekken, Samardzic verzeilde in Char- leroi en de Aalsterse interna- tional Tito Casero werd ook bij ons gevormd.” Na een sportief en financieel rampseizoen klinkt de Brus- selse president toch opnieuw ambitieus. “Met onze coach Ian Hanavan gaan we voor een plaats in de play-offs. Ha- navan speurt nu samen met onze manager Nikkel Kebsi de transfermarkt af op zoek naar betaalbare rookies. We blij- ven onze thuishaven in Ne- der-Over-Heembeek trouw. We plannen met steun van het Brusselse Hoofdstedelijke Ge- west en het Brusselse stads- bestuur de aanleg van een VIP-tent naast onze sporthal waar we 150 gasten kunnen ontvangen. We hebben nu enorm veel werk, maar kijken ook al reikhalzend uit naar de Bene League die in het sei- zoen 2021-22 van wal steekt.” André Dekandelaer acht Brussels klaar voor doorstart In Neder-Over-Heembeek steeg witte rook op waar- door de Brusselse fans ook komend seizoen kun- nen genieten van de Euro- Millions League. Voorzit- ter André Dekandelaer (66) is opgelucht, maar staat voor een zware taak in volle coronacrisis. WIM REDANT ANDREDEKANDELAER VOORZITTER “We plannen een VIP-tent naast de sporthal van Neder- Over-Heembeek” Forward Louis Hazard is een van de nieuwkomers bij Phoenix Brussels. VDB

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz